Rapporterade fall "Ansiktsblindhet"
(Översatt från engelska av Microsoft)

Filtrera efter sökord:Filtrera dokument. Snälla, vänta ....

11/11. Området fusiform ansikte räcker inte för ansikte erkännande: bevis från en patient med täta prosopagnosia och inget occipital ansikte område.

    Vi testade funktionella aktivering för ansikten i patienten D.F., som efter förvärvade hjärnan skadan har ett djupgående underskott i objektet erkännande baserat på formuläret (visuell form Agnosi) och även prosopagnosia det är odokumenterade hittills. Funktionella imaging visat att D.F. som vår kontroll observatörer, visar betydligt mer aktivering när passivt visa ansiktet jämfört med scen bilder i ett område som är förenligt med området fusiform ansikte (FFA) (p< 0.01). control observers also show occipital face area (ofa) activation; however, whereas d.f.'s lesions appear to overlap the ofa bilaterally. we asked, given that d.f. shows ffa activation for faces, to what extent is she able to recognize faces? d.f. demonstrated a severe impairment in higher level face processing--she could not recognize face identity, gender or emotional expression. in contrast, she performed relatively normally on many face categorization tasks. d.f. can differentiate faces from non-faces given sufficient texture information and processing time, and she can do this is independent of color and illumination information. d.f. can use configural information for categorizing faces when they are presented in an upright but not a sideways orientation and given that she also cannot discriminate half-faces she may rely on a spatially symmetric feature arrangement. faces appear to be a unique category, which she can classify even when she has no advance knowledge that she will be shown face images. 0.01).="" control="" observers="" also="" show="" occipital="" face="" area="" (ofa)="" activation;="" however,="" whereas="" d.f.'s="" lesions="" appear="" to="" overlap="" the="" ofa="" bilaterally.="" we="" asked,="" given="" that="" d.f.="" shows="" ffa="" activation="" for="" faces,="" to="" what="" extent="" is="" she="" able="" to="" recognize="" faces?="" d.f.="" demonstrated="" a="" severe="" impairment="" in="" higher="" level="" face="" processing--she="" could="" not="" recognize="" face="" identity,="" gender="" or="" emotional="" expression.="" in="" contrast,="" she="" performed="" relatively="" normally="" on="" many="" face="" categorization="" tasks.="" d.f.="" can="" differentiate="" faces="" from="" non-faces="" given="" sufficient="" texture="" information="" and="" processing="" time,="" and="" she="" can="" do="" this="" is="" independent="" of="" color="" and="" illumination="" information.="" d.f.="" can="" use="" configural="" information="" for="" categorizing="" faces="" when="" they="" are="" presented="" in="" an="" upright="" but="" not="" a="" sideways="" orientation="" and="" given="" that="" she="" also="" cannot="" discriminate="" half-faces="" she="" may="" rely="" on="" a="" spatially="" symmetric="" feature="" arrangement.="" faces="" appear="" to="" be="" a="" unique="" category,="" which="" she="" can="" classify="" even="" when="" she="" has="" no="" advance="" knowledge="" that="" she="" will="" be="" shown="" face="">is she able to recognize faces? d.f. demonstrated a severe impairment in higher level face processing--she could not recognize face identity, gender or emotional expression. in contrast, she performed relatively normally on many face categorization tasks. d.f. can differentiate faces from non-faces given sufficient texture information and processing time, and she can do this is independent of color and illumination information. d.f. can use configural information for categorizing faces when they are presented in an upright but not a sideways orientation and given that she also cannot discriminate half-faces she may rely on a spatially symmetric feature arrangement. faces appear to be a unique category, which she can classify even when she has no advance knowledge that she will be shown face images.> Uppgifterna bildframställning och beteendeprofiler stöder tillsammans, vikten av integriteten i ett komplext nätverk av regioner för ansikte identifiering, inklusive mer än bara FFA--i synnerhet OFA, en region trodde att associeras med lägsta-nivå-bearbetning.
- - - - - - - - - -
ranking = 1
keywords = knowledge
(Clic here for more details about this article)
(Översatt från engelska av Microsoft)<- Föregående |


Lämna ett meddelande om 'Ansiktsblindhet'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer