Rapporterade fall "Paraneoplastiska endokrina syndrom"
(Översatt från engelska av Microsoft)

Filtrera efter sökord:Hämta dokument. Snälla, vänta ....

11/242. Hypercalcemia på grund av att ectopic sekretion av bisköldkörtlarna relaterade protein från bukspottskörteln ca: en fallbeskrivning.

    Detta är en rapport av en manlig, 52 år gammal, tunga rökare, med en historia av cirka 10 år av alkoholmissbruk (han quitted 1993), mag samband för ulcer (Billroth II 1970), hypoparathyroidism och macroamylasemia, dog för oupptäckt bukspottskörteln ca visade på necroscopy. Endast kliniska bevis på ca var pulmonell Metastas och paraneoplastic syndrom kännetecknas från hyponatriemia beror på olämplig utsöndring av antidiuretic hormon och lutningen seric kalcium orsakas av bisköldkörtlarna hormon relaterade protein. Hos patienter utan endokrina avvikelser, sådana ovanliga paraneoplastic syndrom kan orsaka hypercalcemia, men i vår patienten, den ökade calcemia nådde inte onormala nivåer på grund av att de tidigare hypoparathyroidism. Närvarande, det finns inga kliniska rapporter av parathyroid relaterade protein utsöndring av bukspottskörteln ca och att det därför skulle kunna spekulera att denna ändring tillsammans med ectopic utsöndring av antidiuretic hormon, representerar en märklig bevis på annars okänd och oidentifierbart bukspottskörteln ca. ( info)

12/242. Ectopic TSH-secreting pituitary Adenom av vomerosphenoidal förgrening.

    MÅL: Vi beskriva ett ovanligt fall av ectopic TSH-secreting pituitary Adenom som härrör från vomerosphenoidal förgrening. KLINISK PRESENTATION: En 52-årig man med en mångårig historia av giftstruma var avses den Universitetssjukhuset i september 2001 på grund av allt inaktivera symptom på nasal obstruktion. Under senaste 18 år patienten hade klagat hjärtklappning, högt blodtryck, viktminskning och nervositet. En presumtiv diagnos av Graves ' sjukdom gjordes. Behandling med methimazole påbörjades, men patienten förlorades till uppföljning. Vid införsel visade fysisk undersökning tecken på giftstruma och en stor diffusa goiter. Testerna av sköldkörteln funktionen visade olämpligt utsöndring av TSH med giftstruma. Både ett TSH-secreting pituitary Adenom och motstånd mot sköldkörtelhormon kan beaktas. det fanns inget bevis på pituitary tumör av magnetic resonance imaging (MRI), men ett stort utrymme-ockuperar lesion innefattar näshåla och nasopharynx upptäcktes för övrigt. INTERVENTATION och teknik: Använd en endoskopisk endonasal strategi och togs tumören bort i klump tillsammans med sphenoid golv, sphenoid talarstolen, Beniga septumet och del av gomseglet mukosa. Histologiska funktioner och immunophenotype var av en TSH-secreting tumör. SLUTSATS: Trots den mycket sällsynta, ectopic TSH-secreting pituitary tumör bör bäras i åtanke i fall av olämpligt utsöndring av TSH med giftstruma och belägg för pituitary tumör av datortomografi eller MRI när en massa längs den migration sökvägen för den Rathke portionsförpackat framgår av radiologisk undersökning. Vår kännedom om detta är endast det andra rapporterade fallet i litteraturen. ( info)

13/242. mediastinum polyembryoma associeras med Klinefelter syndrom.

    4.5-Årig pojke presenteras med isosexual brådmogen puberteten och en främre mediastinum massa. Kirurgiska samband påvisas en teratom med högborgar för maligna blandade cellkärnan tumor delar av polyembryoma. Ytterligare undersökning konstaterades han på har Klinefelter syndrom. Mest mediastinum cellkärnan tumörer behandlas med adjuvant terapi. Han var lyckats med kirurgiska excision ensam och är väl vid 2 års uppföljning. Den logiska grunden för detta synsätt diskuteras. ( info)

14/242. EPO-producerande mag ca hos en patient som hämodialys.

    Ett fall av erythrocytosis orsakade av mag cancer som producerat erytropoietin beskrivs. Författarnas kunskap, har inget fall av erytropoietin-producerande mag cancer rapporterats förrän nu. En 73-årig man med en 4-årig historia av underhåll hämodialys för diabetiker Nefropati krävs phlebotomy. serum var erytropoietin 181 mU/mL (181 IU/L). gastroskopi resultaten visade grov mukosa med hemorrhaging orsakas av mag cancer. Patienten genomgick distala gastrectomy och serum erytropoietin nivå minskade till 27.1 mU/mL (27.1 IU/L) av postoperativa dag 8. Förekomsten av erytropoietin i tumor vävnad var bekräftade immunohistochemically. Förekomst av allvarlig förvärvade cystic sjukdom njure, njurlymfknutor cell ca och andra maligna tumörer bör undersökas i hämodialys patienter visar erythrocytosis. ( info)

15/242. cushings syndrom från ectopic produktion av kortikotropin genom en förättrats gastrinoma.

    MÅL: Att lägga fram ett fall av en ung kvinna med nya-debuten diabetes mellitus resistenta mot insulin tillskrivas Cushing syndrom till följd av ectopic produktion av kortikotropin genom en förättrats gastrinoma. metoder: Vi sammanfatta den kliniska presentationen och relevanta laboratorium värdena i en patient med Cushing syndrom. En genomgång av litteratur när det gäller ectopic produktion av kortikotropin av gastrinomas presenteras också. RESULTS: En 26-årig kvinna med uttorkning, allvarliga hyperglykemi och hypokalemia sågs i samråd. De tålmodiga krävs stora doserna av insulin att kontrollera plasma glukos och ytterligare arbete-up bekräftade förekomsten av Cushing syndrom orsakas av ectopic produktion av kortikotropin från en förättrats gastrinoma. SLUTSATS: Här fall är ovanligt eftersom patienten var relativt ung och klinisk presentation av Cushing syndrom dominerades av Okontrollerad diabetes, insulinresistens och hypokalemia. Vid tidpunkten för denna diagnos hade patienten redan bevis på flera lever förättrats skador från en bukspottskörteln gastrinoma. Den snabba förekomsten av svåra att behandla diabetes och hypokalemia bör höja misstanken om Cushing syndrom från ectopic produktion av kortikotropin. I själva verket bör patienter med förättrats bukspottskörteln tumörer och dåligt kontrollerade diabetes med hypokalemia genomgå utvärdering för Cushing syndrom, även i avsaknad av de typiska pistillmärken, på grund av den snabba utvecklingen av sjukdomen och höga nivåer av kortikotropin. ( info)

16/242. gynekomasti tillskrivas mänskliga chorionic gonadotropin-secreting giant cell ca av lungcancer.

    MÅL: Att beskriva en patient med mänskliga chorionic gonadotropin (hCG)-secreting giant cell ca av lungcancer manifesterar som smärtsamma gynekomasti, som lösts efter kirurgisk behandling. metoder: Vi presentera vår patient, som presenteras med smärtsamma gynekomasti kliniska, radiologic och kliniska lopp. RESULTS: En 51-årig man fram med en lunga nettomassa och snabbt utvecklas bilaterala smärtsamma gynekomasti. Hormonell utvärdering visade höga nivåer av hCG beta underavdelning, estradiol, och totala och fritt testosteron och undertryckta Luteiniserande hormon och hårsäckar - hormon. Patienten genomgick samband i de övre och mellersta lober av lungan. Efter kirurgiska ingrepp, halterna av hCG och estradiol minskade snabbt, och gynekomasti löst helt inom 3 månader. Fluktuationerna på nivåerna i serum hCG produktansvarslagstiftning kliniska kursen av lungcancer tumor. SLUTSATS: Även om gynekomasti är en gemensam oordning, göras hormonella arbete-up inklusive hCG beta underavdelning i en vuxna manliga patienters presenterar med snabbt framåt eller nyligen uppträtt för smärtsamma gynekomasti. Lungcancer bör övervägas i differentialdiagnos av gynekomasti kan hänföras till ectopic produktion av hCG beta underavdelning. ( info)

17/242. Liten cell carcinom med två paraendocrine syndrom.

    Samtidig förhöjda halter av ectopic arginin vasopressins (Alien vs. Predator) och ectopic adrenocorticotropin (ACTH) fann i en patient med liten cell carcinom (SCC). Konstaterandet av en av dessa paraendocrine syndrom vid tidpunkten för diagnosen är gemensamma, men samtidig förekomst av både syndrom har rapporterats i litteratur endast vid fyra tillfällen under senaste 25 åren. Detta är ett enda betänkande där förhöjda plasma nivåer av både hormoner dokumenteras i en patient som samtidigt uppfyller kriterierna för den syndrom som förknippas med varje ectopically peptid. I den engelska litteraturen är detta det första fallet som visar genom immunohistochemical färgning förekomsten av båda dessa hormoner i patientens neoplasm. Utöver användningen av röntgenundersökningar, kan förekomsten av paraendocrine sjukdomar tillhandahåller en metod för övervakning av patientens svar på terapi. Halterna av ACTH och Alien vs. Predator var lumbala under denna patientens och korrelerade med sjukdomen eldfasta till terapi, vilket resulterar i dålig överlevnad. ( info)

18/242. Ultrastructure av hemangiopericytoma som är associerade med Paraneoplastiskt hypoglykemi.

    En fråga och metastasized hemangiopericytoma av menigeal ursprung orsakade en terminal hypoglykemi syndrom i en 40-årig man. Sjukdomen hade observerats under en period av tio år. Den totala vikten av tumör metastaser var 1800 g. elektron microscopical undersökning av tumörceller avslöjade, i synnerhet, en markant utvecklade ergastoplasm, framstående Golgi komplex omgiven av många microvesicles, runda äggformade elektron tät organ och fina fibrillar strukturer. Dessutom konstaterades stora fyndigheter av källaren membran-liknar materialet i pericapillary och intercellular utrymmen. På grundval av de strukturella egenskaper som anger distinkta synthesizing kapacitet celler, föreslås en överdriven glukos förbrukningen av tumören är en viktig faktor för patogenesen vid tumör hypoglykemi. Frågan förblir om ultrastructure av tumören uppvisar också secretory processer, som kan hänföras till utgivningen av en förmodad inhibitor för lever glukoneogenes eller glykogenolys, öppen. Typiska granulat som i polypeptide hormon secreting celler respekterades inte. Möjligheten att de påvisade elektron tät membran begränsad organ företräder atypiska secretory granulat diskuteras. ( info)

19/242. Cushing syndrom orsakas av Ewings sarkom secreting kortikotropin releasing faktor-liknande peptid.

    Förfaranden genomfördes i en 12-årig flicka att relatera Ewings sarkom vänster skenbenets med Cushing syndrom. Beräknade tomografi visade en normala hypofysen och hypotalamus utan bilaterala adrenal hyperplasi utan kontaktpunkternas utvidgningen, alltså lätt exklusive hypothalamic-hypofysen-adrenal tumör. Negativa resultat från en hög DOS dexametason undertryckande test stöder inte beroende av hypofysen Cushing sjukdom. Ewings sarkom diagnostiserades på tibiastamenhet biopsi. Regressionen av fysiska och biokemiska resultaten av Cushing syndrom efter det att amputering av nedre vänstra benet tyder starkt ectopic Cushing syndrom orsakas av Ewings sarkom. Immunohistochemical studier av resected ben var negativa för kortikotropin men positivt för kortikotropin releasing faktor-liknande peptid. Vi dra slutsatsen att detta är det första rapporterade fallet av ectopic Cushing syndrom i ett barn som orsakas av Ewings sarkom secreting kortikotropin releasing faktor-liknande peptid. ( info)

20/242. Hypercalcemia och bröstcancer cancer besläktade parathormone-liknande utsöndring av lever metastaser.

    En premenopausal kvinna utvecklat hypercalcemia 30 månader efter behandling för infiltrera bröstcancer. Efter ben metastaser hade uteslutits, var primär hyperparathyreoidism misstänkt. En parathyroid Adenom var bort och histologiskt bekräftade. Hypercalcemia, associeras med låg plasma fosfat och allvarligt deprimerad plasma parathormone (PTH) nivåer, beständiga. Ytterligare undersökningar visade lever metastaser från den primära bröstcancer och utsöndring av ett PTH-liknande ämne. Antitumoral behandling var effektiv om de lever metastaser och också normaliserade calcemia och PTH-liknande ämne, påvisa förekomsten av ett Paraneoplastiskt syndrom relaterade till utsöndring av ett PTH-liknande ämne genom att spridas lever metastaser i primär bröstcancer. ( info)
(Översatt från engelska av Microsoft)<- Föregående || Nästa ->


Lämna ett meddelande om 'Paraneoplastiska endokrina syndrom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer