FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Bakterie- och svampinfektioner)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Bakteriella infektioner -- Centrala nervsystemets infektioner -- Hjärnabscess -- Infektion -- Svampinfektioner -

A

Abort, septisk
Acinetobacterinfektioner
Actinobacillusinfektioner
Actinomycetalesinfektioner
AIDS-relaterade opportunistiska infektioner
Aktinobacillos
Aliivibrio Infections
Alternariosis
Anaplasmaceaeinfektioner
Anaplasmos
Aneurysm, infekterat
Angiomatos, bacillär
Artrit, infektiös
Artrit, reaktiv
Aspergillos
Aspergillos, allergisk bronkopulmonell

B

Bacillaceaeinfektioner
Bäckeninfektion
Bäckeninflammation
Bacteroidaceaeinfektioner
Bacteroidesinfektioner
Bakteriella infektioner
Bakteriella infektioner i centrala nervsystemet
Bakteriella infektioner, gramnegativa
Bakteriella infektioner, grampositiva
Bakteriemi
Bakteriuri
Barnsängsinfektioner
Bartonellaceaeinfektioner
Bartonellainfektioner
Benhinneinflammation
Beninflammation
Bifidobacterialesinfektioner
Bindhinneinflammation, bakteriell
Blastomykos
Blindtarmsinflammation
Böld
Bordetellainfektioner
Borreliainfektioner
Botulism
Boutonneuse-feber
Brucellos
Brucellos, bovin
Bukabscess
Bukhinneinflammation
Burkholderiainfektioner
Burulisår

C

Campylobacterinfektioner
Candidemia
Candidiasis, Invasive
Cellulit
Centrala nervsystemets infektioner
Cerebral Phaeohyphomycosis
Chlamydiaceaeinfektioner
Chlamydial Pneumonia
Chlamydophilainfektioner
Chock, septisk
Clostridiuminfektioner
Coinfection
Corynebacteriuminfektioner
Cowdrios
Cytophagaceae Infections

D

Desulfovibrioinfektioner
Difteri
Digital Dermatitis
Diskit
Divertikulit

E

Ehrlichios
Ektyma
Empyem
Encefalitozoonos
Endoftalmit
Endokardit, bakteriell
Endokardit, subakut bakteriell
Endotoxemi
Enterobacteriaceaeinfektioner
Enterokolit, pseudomembranös
Enterotoxemi
Enzootisk pneumoni hos kalv
Epiduralabscess
Erysipelas hos svin
Erysipeloid
Erysipelothrixinfektioner
Erythema chronicum migrans
Erythema induratum
Erytrasma
Extremt läkemedelsresistent tuberkulos
Eye Infections
Eye Infections, Bacterial
Eye Infections, Fungal

F

Fågeltuberkulos
Fascit, nekrotiserande
Fästingburna sjukdomar
Fästingöverförd rickettsios
Flavobacteriaceaeinfektioner
Fokal infektion
Fokal tandinfektion
Fotsvamp
Fourniers gangrän
Framboesi
Fungemi
Furunkulos
Fusariosis
Fusobacteriaceaeinfektioner
Fusobacteriuminfektioner

G

Gasgangrän
Geotrikos
Gingivit, nekrotiserande ulcerös
Gonorré
Granuloma inguinale
Graviditetskomplikationer, infektiösa

H

Halsböld
Harpest
Hårsvampinfektion
Helicobacterinfektioner
Hemophilusinfektioner
Hemorragisk septikemi
Histoplasmos
Hjärnabscess
Hjärnhinneinflammation, bakteriell
Hjärnhinneinflammation, Hemophilus
Hjärnhinneinflammation, kolibakterie
Hjärnhinneinflammation, kryptokock
Hjärnhinneinflammation, Listeria
Hjärnhinneinflammation, meningokock
Hjärnhinneinflammation, pneumokock
Hjärnhinneinflammation, svamp
Hjärnhinnetuberkulos
Hjärt-kärltuberkulos
Hjärtsäcksinflammation, tuberkulös
Hornhinnesår
Hudsjukdomar, bakteriella
Hudsjukdomar, infektiösa
Hudsyfilis
Hudtuberkulos
Hyalohyphomycosis

I

Infektion
Intraabdominal Infections

K

Kandidos
Kandidos, kronisk mukokutan
Kandidos, kutan
Kandidos, oral
Kandidos, vulvovaginal
Kardiovaskulära infektioner
Kateterrelaterade infektioner
Kattklössjuka
Keratokonjunktivit, infektiös
Kikhosta
Kirurgisk sårinfektion
Klamydiainfektioner
Klebsiellainfektioner
Klippiga bergen-fläckfeber
Koccidioidomykos
Kolera
Kolibakterieinfektioner
Konjunktivit, inklusion
Könssjukdomar
Könssjukdomar, bakteriella
Kromoblastomykos
Kryptokockos

L

Laboratorieinfektion
Latent Tuberculosis
Ledtuberkulos
Legionärssjuka
Legionella-infektioner
Lemierre Syndrome
Leprosy, Multibacillary
Leprosy, Paucibacillary
Leptospiros
Leverabscess
Leverabscess, amöba
Leverabscess, varbildande
Levertuberkulos
Listeriosis
Lobomycosis
Ludwigs angina
Luftvägsinfektioner
Lungabscess
Lunginflammation, bakteriell
Lunginflammation, mykoplasma
Lunginflammation, Pneumocystis
Lunginflammation, pneumokock
Lunginflammation, Rickettsia
Lunginflammation, stafylokock
Lungsäcktuberkulos
Lungtuberkulos
Lupus vulgaris
Lyme-neuroborrelios
Lyme-sjukdom
Lymfkörteltuberkulos
Lymphogranuloma venereum

M

Maduromycosis
Mastoidit
Melioidosis
Meningokockinfektioner
Mikrosporidios
Mjältbrand
Mjälttuberkulos
Mjukdelsinfektioner
Moraxellaceae-infektioner
Mukormykos
Mycobacterium avium-intracellulare-infektion
Mycobacterium Infections, Nontuberculous
Mycoplasmatalesinfektioner
Mykobakterieinfektioner
Mykoplasmainfektioner
Mykoplasmapneumoni hos svin

N

Nagelbandsinfektion
Nagelsvamp
Neisseriaceaeinfektioner
Neuroaspergillos
Neurosyfilis
Njurtuberkulos
Nocardiainfektioner

O

Ophthalmia Neonatorum
Opportunistiska infektioner
Osteomyelit
Otitis media, varbildande
Otomycosis

P

Panoftalmit
Papegojsjuka
Parakockidioidomykos
Paratuberkulos
Paratyfus
Parodontal abscess
Pasteurellaceaeinfektioner
Pasteurellainfektioner
Pasteurellos, pneumonisk
Periapikal abscess
Peritonit, tuberkulös
Pest
Petrositis
Phaeohyphomycosis
Pinta
Piscirickettsiaceaeinfektioner
Pleuropneumoni, smittsam
Pneumocystis infektioner
Pneumokockinfektioner
Pott Puffy Tumor
Protesrelaterade infektioner
Proteusinfektioner
Pseudomonasinfektioner
Psoasabscess
Pyomyosit
Pyuri

Q

Q-feber

R

Råttbettsfeber
Relapsing Fever
Reproductive Tract Infections
Respiratorassocierad pneumoni
Retrofaryngeal abscess
Reumafaktor
Reumatisk hjärtsjukdom
Rickettsiaceaeinfektioner
Rickettsiainfektioner
Ringorm i hårbotten
Rinosklerom
Rödsot
Rosfeber
Rots
Ryggkotsinflammation

S

Salmonella-matförgiftning
Salmonellainfektioner
Salmonellainfektioner, djur
Samhällsförvärvade infektioner
Sårinfektioner
Schanker
Schanker, mjuk
Scharlakansfeber
Schistosomiasis haematobia
Sepsis
Serratiainfektioner
Silikotuberkulos
Sjukhussjuka
Skelettsjukdomar, infektiösa
Skorv i hårbotten
Skrofler
Skyttegravsfeber
Smittsamma sjukdomar
Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna
Spetälska
Spetälska, borderline
Spetälska, knölig
Spetälska, tuberkuloid
Spirochaetalesinfektioner
Sporotrikos
Stafylokockhudinfektioner
Stafylokockinfektioner
Stafylokockmatförgiftning
Stafylokockorsakad epidermal nekrolys
Stelkramp
Strålsvampsjuka
Strålsvampsjuka, hals-ansikte
Streptokockinfektioner
Struphuvudtuberkulos
Subduralempyem
Subfrenisk abscess
Superinfektion
Svampinfektioner
Svampinfektioner i centrala nervsystemet
Svampsjukdomar i hud
Svampsjukdomar i lungor
Svettkörtelinflammation, varig
Svinkoppor
Syfilis
Syfilis, kardiovaskulär
Syfilis, latent
Syfilis, medfödd
Syfilitisk ryggmärgsförtvining

T

Tinea
Tinea versicolor
Toxemi
Toxoplasmos, cerebral
Trakom
Treponemainfektioner
Trichosporonosis
Tuberculosis, Ocular
Tuberkulom
Tuberkulom, intrakraniellt
Tuberkulos
Tuberkulos hos kvinnan, genital
Tuberkulos hos mannen, genital
Tuberkulos, bovin
Tuberkulos, centrala nervsystemet
Tuberkulos, endokrin
Tuberkulos, gastrointestinal
Tuberkulos, läkemedelsresistent
Tuberkulos, miliär
Tuberkulos, oral
Tuberkulos, spinal
Tuberkulos, urogenital
Tuberkulosempyem
Tyflit
Tyfoidfeber
Tyfus, endemisk loppburen
Tyfus, epidemisk lusburen
Tyreoidit, varbildande

U

Ureaplasmainfektioner
Urinvägsinfektioner
Uveit, varbildande

V

Vagel
Vaginos, bakteriell
Varansamling i lungsäcken
Varbildning
Varböld
Vibrioinfektioner

W

Waterhouse-Friderichsens syndrom
Weils sjukdom
Whipples sjukdom

Y

Yersinia pseudotuberculosis-infektioner
Yersiniainfektioner

Z

Zoonoser
Zygomykos

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer