FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Blod- och lymfatiska sjukdomar)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Blodsjukdomar -- Lymfatiska sjukdomar -

1

11q-deletionssynromet

2

22q11 Deletion Syndrome

A

Acute Chest Syndrome
Agranulocytos
AIDS-relaterat lymfom
Aktiverat protein C-resistens
Akut bifenotypisk leukemi
Alfatalassemi
Anemi hos nyfödda
Anemi, aplastisk
Anemi, dyserytropoietisk, medfödd
Anemi, hemolytisk
Anemi, hemolytisk, autoimmun
Anemi, hemolytisk, medfödd
Anemi, hemolytisk, medfödd icke-sfärocytisk
Anemi, hypokrom
Anemi, hypoplastisk, medfödd
Anemi, makrocytär
Anemi, myeloftisisk
Anemi, perniciös
Anemi, refraktär
Anemi, refraktär, med övertaliga blastceller
Anemi, sideroblastisk
Angiolymfoid hyperplasi med eosinofili
Antitrombin III-brist
Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome

B

B-cellsleukemi
B-cellsleukemi, kronisk
B-cellslymfom
Benmärgssjukdomar
Benmärgstumörer
Bernard-Souliers syndrom

b

beta-talassemi

B

Blastkris
Blödarsjuka
Blodbrist
Blodgruppsinkompatibilitet
Blodkoagulationsstörningar
Blodkoagulationsstörningar, ärftliga
Blödningsbenägenhet
Blodplättssjukdomar
Blodproteinsjukdomar
Blodsjukdomar
Blodtumörer
Blodutgjutning
Burkitts lymfom

C

Chediak-Higashis syndrom
Chemotherapy-Induced Febrile Neutropenia
Churg-Strauss syndrom
Composite Lymphoma

D

Delta-talassemi
Diamond-Blackfans anemi
DiGeorges syndrom
Disseminerad intravasal koagulation
Dysgammaglobulinemi

E

Ehlers-Danlos syndrom
Elefantsjuka
Elliptocytos, ärftlig
Enteropathy-Associated T-Cell Lymphoma
Eosinofili
Eosinofili-myalgisyndrom
Eosinofilt granulom
Eosinophilic Esophagitis
Erdheim-Chesters sjukdom
Erytroblastopeni

F

Fagocytens bakteriedödande dysfunktion
Faktor V-brist
Faktor VII-brist
Faktor X-brist
Faktor XI-brist
Faktor XII-brist
Faktor XIII-brist
Fanconis anemi
Favism
Febrile Neutropenia
Fetomaternell blodpassage
Fibrinogenbrist
Filariaelefantsjuka
Follikulärt dendritcellsarkom

G

Gammaglobulinbrist
Glukosfosfatdehydrogenasbrist
Granulomatös sjukdom, kronisk
Graviditetskomplikationer, blod
Gray Platelet Syndrome

H

Hårcellsleukemi
Hemangiom, kavernöst
Hemangiom, kavernöst, centrala nervsystemet
Hemofagocytisk lymfohistiocytos
Hemofili B
Hemoglobin C-sjukdom
Hemoglobin SC-sjukdom
Hemoglobinopatier
Hemoglobinuri, paroxysmal
Hemolytisk sjukdom hos nyfödda
Hemolytiskt uremiskt syndrom
Hemostatiska störningar
Hermanski-Pudlaks syndrom
Heterotaxy Syndrome
Histiocytisk nekrotiserande lymfadenit
Histiocytiskt sarkom
Histiocytneoplasmer, maligna
Histiocytos
Histiocytos, sinus
Hodgkins sjukdom
Hudblödning
Hydrops fetalis
Hyper-IgM syndrom
Hyper-IgM syndrom, typ 1
Hypereosinofilt syndrom
Hypergammaglobulinemi
Hypersplenism
Hypoalbuminemi
Hypoproteinemi
Hypoprotrombinemier

I

IgA-brist
IgG-brist
Immunoblastisk lymfadenopati
Immunproliferativ rubbning i tunntarmen
Interdigiterande dendritcellsarkom
Intraocular Lymphoma

J

Järnbristanemi
Jättelymfkörtelhyperplasi
Job Syndrome

K

Kasabach-Merritt Syndrome
Kattklössjuka
Kernikterus
Koagulationsproteinrubbningar
Kornsvulst
Körtelfeber
Kryoglobulinemi

L

Langerhanscellshistiocytos
Langerhanscellssarkom
Leukemi, erytroblastisk, akut
Leukemi, lymfoid
Leukemi, myeloid, aggressivfas
Leukemi, myeloid, kronisk fas
Leukemi, myeloid, kronisk, atypisk, BCR-ABL negativ
Leukemi, myeloid, kronisk, BCR-ABL positiv
Leukemi, prolymfocytär
Leukemia, Large Granular Lymphocytic
Leukemia, Prolymphocytic, B-Cell
Leukemoid reaktion
Leukocytos
Leukocytsjukdomar
Leukopeni
Leukostas
Lungeosinofili
Lungsarkoidos
Lymfangiektasi, tarm
Lymfangioleiomyomatos
Lymfangiomyom
Lymfatiska sjukdomar
Lymfkärlsinflammation
Lymfkärlsutvidgning
Lymfkörtelinflammation
Lymfkörteltuberkulos
Lymfocele
Lymfocytos
Lymfödem
Lymfohistiocytos, hemofagocyterande
Lymfom
Lymfom, diffust storcelligt
Lymfom, follikulärt
Lymfom, mantle-cell
Lymfom, storcelligt, anaplastiskt
Lymfom, storcelligt, immunoblastiskt
Lymfomatoid granulomatos
Lymfomatoid papulos
Lymfopeni
Lymfoproliferativa sjukdomar
Lymphoma, Primary Cutaneous Anaplastic Large Cell
Lymphoma, Primary Effusion

M

MALT-lymfom
Mareks sjukdom
Megaloblastanemi
Mesenterial lymfadenit
Methemoglobinemi
Mevalonatkinasbrist
Missbildningar i lymfatiska systemet
Mjältbristning
Mjältinfarkt
Mjältsjukdomar
Mjälttuberkulos
Mjälttumörer
Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance
Mukokutant lymfkörtelsyndrom
Multipelt myelom
Mycosis fungoides
Myelodysplastiska syndrom
Myelodysplastiska-myeloproliferativa syndrom
Myelomonocytleukemi, juvenil
Myelomonocytleukemi, kronisk
Myeloproliferativa sjukdomar

N

Necrobiotic Xanthogranuloma
Neutrofilleukemi, kronisk
Neutropeni
Niemann-Picks sjukdom, typ A
Niemann-Picks sjukdom, typ B
Niemann-Picks sjukdom, typ C
Niemann-Picks sjukdomar
Non-Filarial Lymphedema
Non-Hodgkins lymfom

P

Pagetoid Reticulosis
Pancytopeni
Paraproteinemier
Pelger-Huets anomali
Platelet Storage Pool Deficiency
POEMS-syndrom
Polycytemi
Polycytemia vera
Pre-B-cellsleukemi
Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma
Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma
Preleukemi
Primär myelofibros
Protein C-brist
Protein S-brist
Pseudolymfom
Pseudoxanthoma elasticum
Purpura, hyperglobulinemisk
Purpura, Schoenlein-Henochs
Purpura, trombocytopen
Purpura, trombocytopen, idiopatisk
Purpura, trombotisk trombocytopen

R

Rh-isoimmunisering

S

Sarkoidos
Sea-Blue Histiocyte Syndrome
Sezarys syndrom
Sfärocytos, ärftlig
Shwartzmans fenomenon
Sicklecellanemi
Sicklecelltrait
Skörbjugg
Skrofler
Splenosis
Sulfhemoglobinemi

T

T-cellsleukemi
T-cellsleukemi, kronisk
T-cellsleukemi, vuxna
T-cellslymfom
T-cellslymfom, kutant
T-cellslymfom, perifert
T-lymfocytopeni, idiopatisk CD4-positiv
Talassemi
Telangiektasi, ärftlig hemorragisk
Thrombocythemia, Hemorrhagic
Thrombotic Microangiopathies
Trombasteni
Trombocytopeni
Trombocytopeni, neonatal alloimmun
Trombocytos
Trombofili
Tumörlyssyndrom
Tungkedjesjukdom
Tvilling till tvilling-transfusion
Tymom
Tymushyperplasi
Tymustumörer

U

Uveoparotid feber

V

Vandrande mjälte
Vitamin K Deficiency Bleeding
Vitamin K-brist

v

von Willebrand Disease, Type 1
von Willebrand Disease, Type 2
von Willebrand Disease, Type 3
von Willebrand Diseases

W

Waldenströms makroglobulinemi
Waterhouse-Friderichsens syndrom
Wiskott-Aldrichs syndrom

X

Xantogranulom, juvenilt

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer