FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Chemically-Induced Disorders)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions -- Förgiftningar -- Missbruksrelaterade sjukdomar -

A

Abstinenssyndrom
Abstinenssyndrom hos nyfödda
Acute Generalized Exanthematous Pustulosis
Akatisi, läkemedelsframkallad
Akrodyni
Alkoholabstinensanfall
Alkoholbetingad varaktig minnesstörning
Alkoholcirros
Alkoholförgiftning
Alkoholism
Alkoholkardiomyopati
Alkoholmissbruk
Alkoholneuropati
Alkoholpsykoser
Alkoholskador
Amfetaminmissbruk
Anticholinergic Syndrome
Arsenikförgiftning
Asthma, Aspirin-Induced

B

Bett och stick
Binge Drinking
Blyförgiftning
Blyförgiftning, nervsystemet
Blyförgiftning, nervsystemet, barn
Blyförgiftning, nervsystemet, vuxna
Botulism
Bukspottkörtelinflammation, alkoholbetingad

C

Ciguateraförgiftning

D

Delirium tremens
Drogmissbruk, intravenöst
Drug Hypersensitivity Syndrome
Drug Overdose
Drug-Induced Liver Injury
Drug-Induced Liver Injury, Chronic
Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions
Dyskinesi, läkemedelsframkallad

E

Ergotaminförgiftning

F

Fästingparalys
Fästingtoxikoser
Favism
Fencyklidinmissbruk
Fetal Alcohol Spectrum Disorders
Fettlever, alkolbetingad
Fluoridförgiftning
Foodborne Diseases
Förgiftningar

G

Gasförgiftning

H

Hand-Foot Syndrome
Haschmissbruk
Hepatit, alkoholbetingad
Heroinberoende

I

Inert Gas Narcosis
Inhalant Abuse
Insektsbett och insektsstick

K

Kadmiumförgiftning
Knölros
Kokainmissbruk
Kolmonoxidförgiftning
Koltetrakloridförgiftning
Korsakoffs syndrom
Kvicksilverförgiftning
Kvicksilverförgiftning, nervsystemet

L

Läkemedelsöverkänslighet
Läkemedelsutslag
Latyrism
Leversjukdomar, alkoholbetingade

M

Manganförgiftning
Missbruksrelaterade sjukdomar
Mjölksjuka
Morfinberoende
MPTP-förgiftning
Mykotoxikos

N

Narkotikamissbruk
Nervskador av alkoholbruk
Neuroleptiskt malignt syndrom

O

Organophosphate Poisoning
Ormbett

P

Psykoser, toxiska

S

Salmonella-matförgiftning
Scorpion Stings
Serotoninsyndrom
Serumsjuka
Shellfish Poisoning
Silverförgiftning
Spider Bites
Stafylokockmatförgiftning
Stevens-Johnsons syndrom
Svampförgiftning

T

Tick Bites
Tobaksberoende
Toxiska nervskador

V

Vattenförgiftning
Växtförgiftning

W

Wernickes encefalopati

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer