FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Djursjukdomar)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Abort, veterinär -- Erysipelothrixinfektioner -- Fågelsjukdomar -- Fårsjukdomar -- Fisksjukdomar -- Gnagarsjukdomar -- Hästsjukdomar -- Hepatit, djur -- Hundsjukdomar -- Kattsjukdomar -- Muskeldystrofi, djur -- Nötkreatursjukdomar -- Parasitsjukdomar, djur -- Sjukdomar hos primater -- Svinsjukdomar -

A

Abort, veterinär
Afrikansk hästpest
Afrikansk svinpest
AIDS hos katter
AIDS hos möss
Aktinobacillos
Aleutisk minksjukdom
Analkörteltumörer
Anaplasmos
Apkoppor
Apsjukdomar

B

Babesios
Blåtunga
Border disease
Bornavirusinfektion
Boskapspest
Bovine Virus Diarrhea-Mucosal Disease
Brösttumörer hos djur
Brucellos, bovin

C

Cowdrios

D

Dictyocaulusinfektioner
Digital Dermatitis
Dirofilariasis
Dourine

E

Edema Disease of Swine
Efemeralfeber
Ektromeli, smittsam
Ektyma, smittsam
Enterotoxemi
Enzootisk bovin leukos
Enzootisk pneumoni
Enzootisk pneumoni hos kalv
Erysipelas hos svin
Erysipelothrixinfektioner
Exudativ dermatit hos svin

F

Fågelinfluensa
Fågelleukos
Fågelmalaria
Fågelretikuloendotelios
Fågelsarkom
Fågelsjukdomar
Fågeltuberkulos
Fårsjukdomar
Fascioloidiasis
Fisksjukdomar
Fjäderfäsjukdomar
Freemartinism
Furunkulos

G

Galna ko-sjuka
Gastroenteritis, Transmissible, of Swine
Getsjukdomar
Gnagarsjukdomar

H

Hälta hos djur
Hästsjukdomar
Hemorragisk septikemi, viral
Hemorragiskt syndrom, bovint
Hepatit, djur
Hepatit, infektiös, hos hundar
Höftdysplasi hos hund
Hönskoppor
Hoppsjuka
Hundsjukdomar

I

Infektiös anemi hos häst
Infektiös bukhinneinflammation hos katter

J

Juverinflammation

K

Kattleukemi
Kattpest
Kattsjukdomar
Keratokonjunktivit, infektiös
Klövröta
Kryptosporidios

L

Lumpy skin disease

M

Malign katarr
Marburgsjuka
Mareks sjukdom
Masksjukdom, djur
Minkenterit, viral
Monieziasis
Mul- och klövsjuka
Muskeldystrofi, djur
Mykoplasmapneumoni hos svin
Myxomatos, infektiös

N

Nairobi-fårsjukdom
Newcastlesjuka
Nötkreatursjukdomar

P

Parasitsjukdomar, djur
Paratuberkulos
Parturient pares
Pasteurellos, pneumonisk
Peste-des-petits-ruminants
Pleuropneumoni, smittsam
Pneumonia, Atypical Interstitial, of Cattle
Pneumonia, Progressive Interstitial, of Sheep
Porcine Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome
Poult Enteritis Mortality Syndrome
Protozoinfektioner, djur
PRRS
Pseudorabies
Pulmonell adenomatos hos får
Pythiosis

R

Rift valley-feber
Rots

S

Saids
Salmonellainfektioner, djur
Setariasis
Sjukdomar hos människoapor
Sjukdomar hos primater
Sjukdomsmodeller, djur
Skrapie
Smittsam bovin rinotrakeit
Smittsam kalkonenterit
Steatit
Strongyle Infections, Equine
Svankrygg, djur
Svinencefalomyelit, enzootisk
Svinfeber
Svinsjukdomar
Swine Vesicular Disease

T

Tärande sjukdom, kronisk
Theileriasis
Toxocariasis
Toxoplasmos, djur
Trypanosomiasis, bovin
Tuberkulos, bovin

V

Valpsjuka
Veneriska tumörer hos djur
Vesikulär stomatit
Vesikulärt svinexantemvirus
Virushepatit, djur
Visna

W

White Heifer Disease
White Muscle Disease

Z

Zoonoser

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer