FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Eye Diseases)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Bindhinnesjukdomar -- Brytningsfel -- Eye Abnormalities -- Eye Diseases, Hereditary -- Eye Hemorrhage -- Eye Infections -- Eye Injuries -- Eye Manifestations -- Eye Neoplasms -- Eyelid Diseases -- Högt ögontryck -- Hornhinnesjukdomar -- Linssjukdomar -- Näthinnesjukdomar -- Okulära motilitetsrubbningar -- Orbital Diseases -- Pupillstörningar -- Sjukdomar i tårapparaten -- Sklerala sjukdomar -- Synnervssjukdomar -- Synstörningar -- Uvealsjukdomar -

A

Acanthamoebakeratit
Adies syndrom
Afaki
Aicardi Syndrome
Albinism
Albinism, okulär
Albinism, okulokutan
Alstrom Syndrome
Amauros, flyktig
Amblyopi
Angioida strimmor
Aniridi
Aniseikoni
Anisokori
Anisometropi
Anoftalmi
Anterior Capsular Rupture, Ocular
Arcus Senilis
Artificial Lens Implant Migration
Astigmatism

B

Behcets syndrom
Bindhinneinflammation
Bindhinneinflammation, akut hemorragisk
Bindhinneinflammation, allergisk
Bindhinneinflammation, bakteriell
Bindhinneinflammation, viral
Bindhinnesjukdomar
Bindhinnetumörer
Blepharitis
Blepharophimosis
Blepharospasm
Blindhet
Brytningsfel

C

Capsule Opacification
Central Serous Chorioretinopathy
Choroid Diseases
Choroid Hemorrhage
Choroid Neoplasms
Choroiditis
Cogan Syndrome
Corneal Endothelial Cell Loss
Corneal Perforation
Corneal Wavefront Aberration
Cytomegalovirusretinit

D

Degenerativ myopi
Diabetisk näthinnesjukdom
Dövblindhet
Drusennäthinna
Drusenpapill
Duanes syndrom
Dubbelseende

E

Ectopia lentis
Endoftalmit
Enoftalmus
Epiretinalmembran
Exfoliationssyndrom
Eye Abnormalities
Eye Diseases, Hereditary
Eye Hemorrhage
Eye Infections
Eye Infections, Bacterial
Eye Infections, Fungal
Eye Infections, Parasitic
Eye Infections, Viral
Eye Injuries
Eye Manifestations
Eye Neoplasms
Eye Pain
Eyelid Diseases
Eyelid Neoplasms

F

Färgblindhet
Fraser Syndrome
Fuchs endoteliala dystrofi

G

Geographic Atrophy
Giftstruma
Glaskroppsavlossning
Glaskroppsblödning
Glaucoma, Open-Angle
Glaukom, neovaskulärt
Glosögdhet
Grå starr
Granuloma, Plasma Cell, Orbital
Graves' oftalmopati
Grön starr
Gyratrofi

H

Halvseende
Hermanski-Pudlaks syndrom
Herpes Zoster Ophthalmicus
Herpeskeratit
Högt ögontryck
Horners syndrome
Hornhinnedystrofier, ärftliga
Hornhinnegrumling
Hornhinneinflammation
Hornhinneödem
Hornhinnesår
Hornhinnesjukdomar
Hydroftalmi
Hyperopia
Hypertensive Retinopathy
Hyphema

I

Inåtskelning
Inåtvikning av ögonlock
Inflammation i ögats druvhinna
Iridocorneal Endothelial Syndrome
Iridocyklit
Irisinflammation
Irissjukdomar
Iristumörer

K

Kärlnybildning i hornhinnan
Kärlnybildning i näthinnan
Kearns-Sayre Syndrome
Keratit, dendritisk
Keratoconjunctivitis sicca
Keratokonjunktivit
Keratokonjunktivit, infektiös
Keratokonus
Kolobom
Konjunktivit, inklusion
Korioretinit
Koroideremi
Kortikal blindhet
Kronisk vagel

L

Lågt ögontryck
Leber Congenital Amaurosis
Linsluxation
Linssjukdomar
Ljuskänslighet
Low Tension Glaucoma

M

Makuladegeneration
Makulaödem
Meesmanns dystrofi
Mikroftalmi
Miller Fishers syndrom

N

Närsynthet
Näthinneartärocklusion
Näthinneavlossning
Näthinneblödning
Näthinnedysplasi
Näthinneförtvining
Näthinneinflammation
Näthinneperforationer
Näthinnesjukdomar
Näthinnetumörer
Näthinnevaskulit
Näthinnevensocklusion
Nattblindhet
Nedsänkt ögonlock
Neuromyelitis optica
Nystagmus, medfödd
Nystagmus, patologisk

O

Oculomotor Nerve Diseases
Oculomotor Nerve Injuries
Oftalmi, sympatisk
Oftalmoplegi, kronisk progressiv extern
Okulära motilitetsrubbningar
Onchocerciasis, okulär
Ophthalmia Neonatorum
Ophthalmoplegia
Ophthalmoplegic Migraine
Opsoclonus-myoclonus syndrom
Opticusneuropatier, ischemiska
Optikusatrofi
Optikusatrofi, ärftlig, Leber
Optikusatrofi, autosomal dominant
Optikusatrofier, ärftliga
Orbital Cellulitis
Orbital Diseases
Orbital Neoplasms
Orbital pseudotumör

P

Panoftalmit
Panuveit
Papillödem
Paraneoplastic Syndromes, Ocular
Pars planitis
Pemfigoid, slemhinna, benign
Persisterande primär glaskropp
Pinguecula
Posterior Capsular Rupture, Ocular
Postkataraktafaki
Pott Puffy Tumor
Presbyopi
Pterygium
Pupillsammandragning
Pupillstörningar
Pupillutvidgning

R

Retinal Dystrophies
Retinal nekros, akut
Retinal Telangiectasis
Retinitis pigmentosa
Retinoblastom
Retinopati hos prematura
Retinoschis
Retrobulbär blödning

S

Sjögrens syndrom
Sjukdomar i tårapparaten
Skelning
Sklerala sjukdomar
Sklerit
Skotom
Supranukleär pares, progressiv
Susac Syndrome
Synnedsättning
Synnervsgliom
Synnervsinflammation
Synnervssjukdomar
Synnervsskador
Synnervstumörer
Synstörningar
Syntrötthet

T

Tårkanalhinder
Tårsäcksinflammation
Tolosa-Hunts syndrom
Tonisk pupill
Torrögdhetssyndrom
Toxoplasmos, okulär
Trakom
Trångvinkelglaukom
Trichiasis
Tuberculosis, Ocular

U

Ushers syndrom
Utåtskelning
Utåtvikning av ögonlock
Uvealsjukdomar
Uvealtumörer
Uveit, bakre
Uveit, främre
Uveit, mellanliggande
Uveit, varbildande
Uveomeningoencefalt syndrom

V

Vagel
Vascularisation i åderhinnan
Vitelliform Macular Dystrophy
Vitreoretinopati, proliferativ

W

WAGR-syndrom
Walker-Warburg Syndrome
Weill-Marchesani Syndrome
Wet Macular Degeneration
Wolframs syndrom

X

Xerophthalmia

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer