FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Hormonsjukdomar)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Binjuresjukdomar -- Bisköldkörtelsjukdomar -- Diabetes -- Dvärgväxt -- Gonadrubbningar -- Hormonkörteltumörer -- Hypofyssjukdomar -- Sköldkörtelsjukdomar -

2

22q11 Deletion Syndrome

4

46, XX Disorders of Sex Development
46, XX Testicular Disorders of Sex Development
46, XY Disorders of Sex Development

A

ACTH-producerande hypofysadenom
Addisons sjukdom
Adenoma, Islet Cell
Adrenogenitalt syndrom
Adrenokortikalt karcinom
Adrenoleukodystrofi
Akromegali
Androgenokänslighetssyndrom

B

Bartters sjukdom
Binjurebarksadenom
Binjurebarkshyperfunktion
Binjurebarkshyperplasi, medfödd
Binjurebarkssjukdomar
Binjurebarkstumörer
Binjurehypofunktion
Binjuresjukdomar
Binjuretumörer
Bisköldkörtelsjukdomar
Bisköldkörteltumörer
Brenners tumör
Bukspottkörteltumörer

C

Carcinoma, Islet Cell
Cushings syndrom

D

Denys-Drashs syndrom
Diabetes
Diabetes insipidus
Diabetes insipidus, neurogen
Diabetes, experimentell
Diabetes, lipoatrofisk
Diabetesfot
Diabetesketoacidos
Diabeteskoma
Diabeteskomplikationer
Diabetesneuropatier
Diabetic Cardiomyopathies
Diabetisk näthinnesjukdom
Diabetiska kärlsjukdomar
Diabetiska njursjukdomar
DiGeorges syndrom
Disorders of Sex Development
Donohue Syndrome
Dvärgväxt
Dvärgväxt, hypofysär

E

Empty sella-syndrom
Eunuckism
Euthyroid-sick syndromes

F

Frasiers syndrom
Freemartinism

G

Gastrinom
Giftstruma
Glukagonom
Gonaddysgenesi
Gonaddysgenesi, 46,XX
Gonaddysgenesi, 46,XY
Gonaddysgenesi, blandad
Gonadoblastom
Gonadrubbningar
Granulosacellstumör
Graves' oftalmopati
Graviditetsdiabetes

H

Hashimotos sjukdom
Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome
Hormonkörteltumörer
Hyperaldosteronism
Hyperandrogenism
Hyperglykemisk hyperosmolär icke-ketotisk koma
Hyperparatyreos
Hyperparatyreos, primär
Hyperparatyreos, sekundär
Hyperpituitarism
Hyperprolaktinemi
Hypertyreos
Hypertyroxinemi
Hypertyroxinemi, familjär dysalbuminemisk
Hypoaldosteronism
Hypofysär ACTH-överproduktion
Hypofysär apoplexi
Hypofyssjukdomar
Hypofystumörer
Hypogonadism
Hypoparatyreos
Hypopituitarism
Hypotyreos

I

Insulinom

J

Jätteväxt

K

Kallmanns syndrom
Karcinom, endometrioid typ
Klinefelters syndrom
Knuta i sköldkörtel
Kryptorkism
Kvinliga triaden

L

Larons syndrom
Leydigcellstumör
Lingual struma
Lingual tyreoidea
Luteom

M

Medfödd hypotyreos
Meigs syndrom
Multipla hormonella tumörer
Multipla hormonella tumörer typ 1
Multipla hormonella tumörer typ 2a
Multipla hormonella tumörer typ 2b
Myxödem

N

Nelsons syndrom

O

Oophoritis
Ovarian Cysts
Ovarian Diseases
Ovarian Neoplasms
Ovariellt hyperstimulationssyndrom
Ovotesticular Disorders of Sex Development

P

Pankreaskarcinom, duktalt
Paraneoplastiska endokrina syndrom
Polycystiskt ovariesyndrom
Polyendokrinopatier, autoimmuna
Postpartumtyreoidit
Prediabetisk fas
Primary Ovarian Insufficiency
Prolaktinom
Pubertet, för tidig
Pubertet, försenad

R

Renal osteodystrofi

S

Sertoli-Leydigcellstumör
Sertolicellstumör
Sex Chromosome Disorders of Sex Development
Sexuell infantilism
SIADH
Skelettsjukdomar, endokrina
Sköldkörtelinflammation
Sköldkörtelsjukdomar
Sköldkörteltumörer
Somatostatinom
Stort foster
Struma
Struma, endemisk
Struma, intratorakal
Struma, nodulär

T

Tekom
Testikelinflammation
Testikelsjukdomar
Testikeltumörer
Tillväxthormonproducerande hypofysadenom
Tuberkulos, endokrin
Turners syndrom
Typ 1-diabetes
Typ 2-diabetes
Tyreoidea dysgenesi
Tyreoideahormonresistens
Tyreoidit, autoimmun
Tyreoidit, subakut
Tyreoidit, varbildande
Tyreotoxikos
Tyreotoxisk kris

U

Utebliven ägglossning

V

Vipom

W

WAGR-syndrom
Waterhouse-Friderichsens syndrom
Wolframs syndrom

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer