FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Hud- och bindvävssjukdomar)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Bindvävssjukdomar -- Hudsjukdomar -

A

Acanthosis nigricans
Acute Generalized Exanthematous Pustulosis
Akantolys
Akneärr
Akneiformutslag
Akrodermatit
Albinism
Albinism, okulär
Albinism, okulokutan
Alopecia areata
Amningssvårigheter
Anetoderma
Angioedemas, Hereditary
Angiolymfoid hyperplasi med eosinofili
Angiomatos, bacillär
Angioödem
Ansiktsdermatoser
Arthritis, Juvenile
Aspergillos
Aspergillos, allergisk bronkopulmonell

B

Behcets syndrom
Bendermatoser
Bensår
Bindvävssjukdomar
Bindvävstumörer
Blandad bindvävssjukdom
Blåsa
Blastomykos
Blöjutslag
Böld
Bronkomalaci
Brosksjukdomar
Bröstcysta
Bröstkörtelinflammation
Bröstsjukdomar
Brösttumörer
Brösttumörer hos män
Burulisår
Buschke-Lowenstein Tumor

C

Cafe-au-lait-fläckar
Caplans syndrom
Cellulit
Chiari-Frommels syndrom
Chondromalacia patellae
CREST-syndrom
Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes
Cutis laxa

D

Dandruff
Dariers sjukdom
Dermatit, allergisk kontakt
Dermatit, exfoliativ
Dermatit, fototoxisk
Dermatit, icke-allergisk
Dermatit, perioral
Dermatit, seborroisk
Dermatitis herpetiformis
Dermatomyosit
Diabetesfot
Digital Dermatitis
Drug Hypersensitivity Syndrome
Duktal karcinom, bröst
Dupuytren Contracture
Dyskeratos, medfödd

E

Ehlers-Danlos syndrom
Eksem
Eksem, dyshidrotiskt
Ektodermal dysplasi
Ektodermal dysplasi 1, anhidrotisk
Ektodermal dysplasi 3, anhidrotisk
Ektodermal dysplasi, autosomal recessiv
Ektyma
Ellis-Van Crevelds syndrom
Epidermal dysplasi, verruciform
Epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa acquisita
Epidermolysis bullosa dystrophica
Epidermolysis bullosa lethalis
Epidermolysis bullosa simplex
Erythema chronicum migrans
Erythema induratum
Erythema infectiosum
Erythema multiforme
Erythrokeratodermia Variabilis
Erytrasma

F

Felty Syndrome
Fettvävsreumatism
Fibrocystisk bröstsjukdom
Finnar
Fiskfjällshud
Fiskfjällssjuka
Fokal hudhypoplasi
Follikelinflammation
Förhårdnader
Fotdermatoser
Fotodermatit
Fotsår
Fotsjukdomar
Fotsvamp
Fox-Fordyces sjukdom
Framboesi
Furunkulos
Fusariosis

G

Galaktorre
Ganglioncystor
Granuloma annulare
Granuloma inguinale
Granulomatous Mastitis
Gynekomasti

H

Hand-Foot Syndrome
Handdermatoser
Håravfall
Hårbottenssjukdomar
Hårighet, patologisk
Hårsjukdomar
Hårsvampinfektion
Hereditary Angioedema Type III
Hereditary Angioedema Types I and II
Hereditary Autoinflammatory Diseases
Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome
Hermanski-Pudlaks syndrom
Herpes simplex
Hiv-associerat lipodystrofisyndrom
Homocystinuri
Hudfistel
Hudinflammation
Hudinflammation, atopisk
Hudmissbildningar
Hudrodnad
Hudsår
Hudsjukdomar
Hudsjukdomar, bakteriella
Hudsjukdomar, eksematösa
Hudsjukdomar, genetiska
Hudsjukdomar, infektiösa
Hudsjukdomar, metabola
Hudsjukdomar, papuloskvamösa
Hudsjukdomar, parasitära
Hudsjukdomar, vaskulära
Hudsjukdomar, vesikulobullösa
Hudsjukdomar, virala
Hudsyfilis
Hudtuberkulos
Hudtumörer
Hudutslag
Huvudlöss
Hyalinosis, Systemic
Hyalohyphomycosis
Hydroa vacciniforme
Hyperkeratos, epidermolytisk
Hyperostos, sternokostoklavikulär
Hyperpigmentering
Hypertrikos
Hypohidros
Hypopigmentering
Hypotrikos

I

Ichthyosis Bullosa of Siemens
Iktyos, lamellär
Iktyos, X-bunden
Iktyosiform erytrodermi, medfödd
Immersionsfot
Incontinentia pigmenti
Inflammatory Breast Neoplasms
Intertrigo

J

Jättecellsarterit

K

Kandidos, kronisk mukokutan
Kandidos, kutan
Kaposis varicelliforma-utslag
Keloid
Keratoakantom
Keratoderma, palmoplantar
Keratoderma, palmoplantar, diffus
Keratoderma, palmoplantar, epidermolytisk
Keratos
Keratos, aktinisk
Keratos, seborroisk
Klåda
Klåda i ändtarmsmynningen
Klåda i vulva
Klorakne
Knölros
Kolesteatom
Kolesteatom, mellanöra
Kollagena sjukdomar
Könsvårtor
Kontaktdermatit
Koproporfyri, ärftlig
Kromoblastomykos

L

Läkemedelsutslag
Larva migrans
Laryngomalaci
Ledgångsreumatism
Leishmania-infektion
Leishmaniasis, diffus kutan
Leishmaniasis, kutan
Leishmaniasis, mukokutan
Lentigo
LEOPARD-syndrom
Lichen nitidus
Lichen planus
Lichen planus, oral
Lichen sclerosus et atrophicus
Likenoida utslag
Linear IgA Bullous Dermatosis
Lipodystrofi
Lipodystrofi, familjär partiell
Lipodystrofi, medfödd generaliserad
Lipomatos
Lipomatos, multipel symmetrisk
Livedo reticularis
Ljusöverkänslighet
Lobomycosis
Loose Anagen Hair Syndrome
Lupus erythematosus, diskoid
Lupus erythematosus, kutan
Lupus vulgaris
Lupus-pannikulit
Lupusnefrit
Lupusvaskulit, centrala nervsystemet

M

Maduromycosis
Malign atrofisk papulos
Marfans syndrom
Mastocytom
Mastocytom, hud
Mastocytos
Mastocytos, kutan
Melanos
Menkes Kinky hair-syndrom
Miliaria
Molluscum contagiosum
Monilethrix
Morgellons sjukdom
Mucinos, follikulär
Mucinoser
Muir-Torres syndrom
Mukokutant lymfkörtelsyndrom
Mukopolysackaridos I
Mukopolysackaridos II
Mukopolysackaridos III
Mukopolysackaridos IV
Mukopolysackaridos VI
Mukopolysackaridos VII
Mukopolysackaridoser
Munsår
Myofibrom
Myxödem

N

Nagel-patella-syndrom
Nagelbandsinfektion
Nagelsjukdomar
Nagelsvamp
Nageltrång
Nässelutslag
Necrobiosis lipoidica
Necrobiotic Xanthogranuloma
Necrolytic Migratory Erythema
Nefrit, ärftlig
Nefrogen fibroserande dermopati
Nekrobios
Netherton Syndrome
Neurodermatit
Neurokutana syndrom
Noonans syndrom

O

Onchocerciasis
Onykolys
Orbital Cellulitis
Osteogenesis imperfecta
Osteokondrit
Osteopoikilos

P

Pachyonychia congenita
Pannikulit
Pannikulit, nodulär icke-suppurativ
Pannikulit, peritoneal
Papillon-Lefevres sjukdom
Parakeratos
Parakockidioidomykos
Parapsoriasis
Pemfigoid, bullös
Pemfigoid, slemhinna, benign
Pemfigus
Pemfigus, benign familjär
Pemphigoid gestationis
Penisinduration
Peutz-Jeghers syndrom
Phaeohyphomycosis
Piebaldism
Pigmenteringsrubbningar
Pinta
Pityriasis
Pityriasis lichenoides
Pityriasis rosea
Pityriasis rubra pilaris
Polyarteritis nodosa
Polychondritis, Relapsing
Polymyalgia rheumatica
Porfyri
Porfyri, akut intermittent
Porfyri, erytropoetisk
Porfyri, hepatisk
Porfyri, hepatoerytropoietisk
Porokeratos
Porphyria cutanea tarda
Porphyria variegata
Portvinsfläckar
Protoporfyri, erytropoetisk
Prurigo
Pseudoxanthoma elasticum
Psoriasis
Psoriasisartrit
Pyoderma
Pyoderma gangrenosum

R

Reumatiska sjukdomar
Reumatoid knuta
Rheumatoid Vasculitis
Ringorm i hårbotten
Rinofym
Rinosklerom
Rosenfinnar
Rosfeber
Rothmund-Thomsons syndrom

S

Scleredema adultorum
Sclerema neonatorum
Serumsjuka
Silverförgiftning
Sjögren-Larssons syndrom
Sjögrens syndrom
Sjukdomar i svettkörtlar
Sjukdomar i talgkörtlar
Skabb
Sklerodermi, begränsad
Sklerodermi, diffus
Sklerodermi, lokaliserad
Sklerodermi, systemisk
Skleromyxödem
Skorv i hårbotten
Slemhinneleukokeratos, ärftlig
Sneddons syndrom
Solskador
Sporotrikos
Stafylokockhudinfektioner
Stafylokockorsakad epidermal nekrolys
Steatocystoma Multiplex
Stevens-Johnsons syndrom
Stills sjukdom, vuxendebuterande
Stråldermatit
Strålsvampsjuka, hals-ansikte
Svampsjukdomar i hud
Svettkörtelinflammation
Svettkörtelinflammation, varig
Svettning, gustatorisk
Svettning, överdriven
Svinkoppor
Sweets syndrom
Systemisk lupus erythematosus

T

Takayasus arterit
Tietzes syndrom
Tinea
Tinea versicolor
Toxicodendrondermatit
Trakeobronkomalaci
Trakeomalaci
Tredagarsfeber
Trikotiodystrofisyndrom
Triple Negative Breast Neoplasms
Trycksår
Tumörer i svettkörtlar
Tumörer i talgkörtlar

U

Urticaria pigmentosa

V

Vårtor
Venöst bensår
Vitiligo

W

Weill-Marchesani Syndrome

X

Xantogranulom, juvenilt
Xeroderma pigmentosum

Y

Yellow Nail Syndrome
Yrkesdermatit

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer