FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Immunsjukdomar)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Autoimmuna sjukdomar -- Blodgruppsinkompatibilitet -- Hypersensitivity -- Immunbristsyndrom -- Immunproliferativa rubbningar -- Purpura, trombocytopen -

A

Acute Generalized Exanthematous Pustulosis
Addisons sjukdom
AIDS
AIDS-arterit, centrala nervsystemet
AIDS-associerad nefropati
AIDS-demens
AIDS-relaterade opportunistiska infektioner
AIDS-relaterat komplex
AIDS-relaterat lymfom
Akut bifenotypisk leukemi
Aleutisk minksjukdom
Allergisk chock
Alveolit, exogen allergisk
Anemi, hemolytisk, autoimmun
Angioedemas, Hereditary
Angioödem
Anti-GBM-sjukdom
Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis
Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis
Antifosfolipidsyndrom
Arthritis, Juvenile
Arthus reaktion
Aspergillos, allergisk bronkopulmonell
Asthma, Aspirin-Induced
Asthma, Occupational
Astma
Astma, ansträngningsutlöst
Ataxia telangiektasia
Autoimmuna nervsjukdomar
Autoimmuna sjukdomar
Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome

B

B-cellsleukemi
B-cellsleukemi, kronisk
B-cellslymfom
Bindhinneinflammation, allergisk
Blodgruppsinkompatibilitet
Burkitts lymfom

C

Chediak-Higashis syndrom
Churg-Strauss syndrom
Composite Lymphoma

D

Deltaretrovirusinfektioner
Demyeliniserande autoimmuna sjukdomar, CNS
Dermatit, allergisk kontakt
Dermatitis herpetiformis
Drug Hypersensitivity Syndrome
Dysautonomi, familjär
Dysgammaglobulinemi

E

Egg Hypersensitivity
Encefalomyelit, akut disseminerad
Encefalomyelit, autoimmun, experimentell
Enteropathy-Associated T-Cell Lymphoma
Enzootisk bovin leukos
Eosinophilic Esophagitis
Experimentella, autoimmuna, nervsystemetssjukdomar

F

Fågelalveolit
Fagocytens bakteriedödande dysfunktion
Felty Syndrome
Fotodermatit

G

Gammaglobulinbrist
Giftstruma
Glomerulonefrit, IgA
Glomerulonefrit, membranös
Glomerulonefrit, membranproliferativ
Granulomatös sjukdom, kronisk
Graves' oftalmopati
Guillain-Barres syndrom

H

Hårcellsleukemi
Hemolytisk sjukdom hos nyfödda
Hepatit, autoimmun
Hereditary Angioedema Type III
Hereditary Angioedema Types I and II
Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies
Hiv-associerat lipodystrofisyndrom
HIV-avtacklingssyndrom
HIV-enteropati
HIV-infektioner
HIV-positivitet
Hodgkins sjukdom
HTLV-I-infektioner
HTLV-II-infektioner
Hudinflammation, atopisk
Hydrops fetalis
Hyper-IgM syndrom
Hyper-IgM syndrom, typ 1
Hypergammaglobulinemi
Hypersensitivity
Hypersensitivity, Delayed
Hypersensitivity, Immediate

I

IgA-brist
IgG-brist
Immunbristsyndrom
Immunkomplexsjukdomar
Immunoblastisk lymfadenopati
Immunproliferativ rubbning i tunntarmen
Immunproliferativa rubbningar
Immunrekonstitutionssyndrom
Intraocular Lymphoma

J

Jättecellsarterit
Jättelymfkörtelhyperplasi
Job Syndrome
Jordnötsöverkänslighet

K

Kernikterus
Knölros
Körtelfeber
Kryoglobulinemi

L

Läkemedelsöverkänslighet
Läkemedelsutslag
Lambert-Eaton myastent syndrom
Latexallergi
Ledgångsreumatism
Leukemi, lymfoid
Leukemi, prolymfocytär
Leukemia, Large Granular Lymphocytic
Leukemia, Prolymphocytic, B-Cell
Leukocytadhesionsdefektsyndrom
Leukoencefalit, akut hemorragisk
Linear IgA Bullous Dermatosis
Livsmedelsöverkänslighet
Lupusnefrit
Lupusvaskulit, centrala nervsystemet
Lymfangioleiomyomatos
Lymfangiomyom
Lymfom
Lymfom, diffust storcelligt
Lymfom, follikulärt
Lymfom, mantle-cell
Lymfom, storcelligt, anaplastiskt
Lymfom, storcelligt, immunoblastiskt
Lymfomatoid granulomatos
Lymfomatoid papulos
Lymfopeni
Lymfoproliferativa sjukdomar
Lymphoma, Primary Cutaneous Anaplastic Large Cell
Lymphoma, Primary Effusion

M

Makrofagaktiveringssyndrom
MALT-lymfom
Mareks sjukdom
Mevalonatkinasbrist
Microscopic Polyangiitis
Miljösjukdomar
Miller Fishers syndrom
Mjölköverkänslighet
Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance
Multipel kemisk känslighet
Multipel skleros
Multipel skleros, kronisk progressiv
Multipelt myelom
Myasthenia gravis
Myasthenia gravis hos nyfödda
Myasthenia gravis, autoimmun, experimentell
Mycosis fungoides
Myelit, transversell

N

Nässelutslag
Neurit, autoimmun, experimentell
Neuromyelitis optica
Non-Hodgkins lymfom
Nötöverkänslighet

O

Oftalmi, sympatisk

P

Pagetoid Reticulosis
Paraproteinemier
Pemfigoid, bullös
Pemfigus
Plasmacellsleukemi
Plasmacytom
POEMS-syndrom
Polyendokrinopatier, autoimmuna
Polyradikuloneuropati
Polyradikuloneuropati, kronisk inflammatorisk demyeliniserande
Pre-B-cellsleukemi
Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma
Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma
Purpura, Schoenlein-Henochs
Purpura, trombocytopen
Purpura, trombocytopen, idiopatisk

R

Remitterande multipel skleros
Respiratorisk överkänslighet
Rh-isoimmunisering
Rheumatoid Vasculitis
Rinit, allergisk, årstidsbunden
Rinit, allergisk, perenn

S

Schilders diffusa cerebrala skleros
Schnitzlers syndrom
Serumsjuka
Sezarys syndrom
Sjögrens syndrom
Sjuka hus-syndrom
Status asthmaticus
Stevens-Johnsons syndrom
Stiff-Mans syndrom
Stills sjukdom, vuxendebuterande
Svår kombinerad immunbrist
Systemisk lupus erythematosus

T

T-cellsleukemi
T-cellsleukemi, kronisk
T-cellsleukemi, vuxna
T-cellslymfom
T-cellslymfom, kutant
T-cellslymfom, perifert
T-lymfocytopeni, idiopatisk CD4-positiv
Toxicodendrondermatit
Transplantat-mot-värdsjukdom
Trichosporonosis
Tröskdammlunga
Tumörlyssyndrom
Tungkedjesjukdom
Typ 1-diabetes
Tyreoidit, autoimmun

U

Uveomeningoencefalt syndrom

V

Vanlig variabel immunbrist
Vasculitis, Leukocytoclastic, Cutaneous
Vaskulit, centrala nervsystemet
Veteöverkänslighet

W

Waldenströms makroglobulinemi
Wegeners granulomatos
Wiskott-Aldrichs syndrom
Wisslers syndrom

X

X-Linked Combined Immunodeficiency Diseases

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer