FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Munhålesjukdomar)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Käkledssjukdomar -- Käksjukdomar -- Missbildningar i mun, tänder, svalg -- Munsjukdomar -- Svalgsjukdomar -- Tandsjukdomar -

A

Aggressiv tandlossning
Alveolarresorption
Amelogenesis imperfecta
Ankylos av tänder
Ansiktsförlamning
Ansiktsförtvining, halvsidig
Ansiktsmissbildningar
Ansiktsneuralgi
Ansiktsspasm, halvsidig

B

Basalcellsnevussyndrom
Behcets syndrom
Bells pares
Bettfel
Bettfel, Angle-klass I
Bettfel, Angle-klass II
Bettfel, Angle-klass III
Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaw
Blödande tandkött
Blödning i munnen
Burning mouth-syndrom

D

Dental attrition
Dentalt mikroläckage
Dentin, sekundärt
Dentindysplasi
Dentinkänslighet
Dentinogenesis imperfecta
Dentofacial Deformities

E

Emaljfluoros
Emaljsprickor

F

Fokal epitelhyperplasi
Fokal tandinfektion
Fuktig ansiktsbrand
Furkationsdefekter

G

Gingival fibromatos
Gingivit, nekrotiserande ulcerös
Glossit, benign migrerande
Gomspalt
Gomtumörer
Granulomatos, orofacial

H

Halsböld
Halsfluss
Hårtunga
Hypercementos
Hypofarynxtumörer

I

Icke-odontogena cystor

J

Jättecellsgranulom

K

Käkcystor
Käke, delvis tandlös
Käke, tandlös
Käkledssjukdomar
Käkledssyndrom
Käkmissbildningar
Käksjukdomar
Käktumörer
Kandidos, oral
Karies
Kerubism
Kraniomandibulära sjukdomar
Kronisk parodontit

L

Läppinflammation
Läppsjukdomar
Läppspalt
Läpptumörer
Lemierre Syndrome
Leukoödem, oralt
Leukoplaki, hårig
Leukoplaki, oral
Lichen planus, oral
Ludwigs angina

M

Makroglossi
Makrostomi
Maxillary Diseases
Maxillary Neoplasms
Melkersson-Rosenthals syndrom
Mellanrum mellan tänder
Mesial Movement of Teeth
Mikrognati
Mikrostomi
Mikulicz sjukdom
Missbildningar i mun, tänder, svalg
Mukosit
Mun, tandlös
Munfistel
Munhåletumörer
Muninflammation
Munmissbildningar
Munsår
Munsjukdomar
Muntorrhet

N

Näs-svalgsjukdomar
Näs-svalgtumörer
Nasofaryngit

O

Odontodysplasi
Odontogen follikulär cysta
Odontogena cystor
Odontogena cystor, förkalkade
Open Bite
Oral submukös fibros
Orala manifestationer
Orala ulcerationer
Orofarynxtumörer
Oronatral fistel
Overbite

P

Parodontal abscess
Parodontal atrofi
Parodontal cysta
Parodontal ficka
Parodontala sjukdomar
Parotid Diseases
Parotid Neoplasms
Parotitis
Påssjuka
Peri-Implantitis
Periapikal abscess
Periapikal tandlossning
Periapikala sjukdomar
Periapikalt granulom
Perikoronit
Periodontal Attachment Loss
Pierre Robins syndrom
Plack
Protesstomatit
Pulpablottning
Pulpaförkalkning
Pulpainflammation
Pulpanekros

R

Radikulär cysta
Ranula
Retrofaryngeal abscess
Retrognathia
Rotkaries
Rotresorption

S

Salivstenar
Sammansmälta tänder
Sialometaplasi, nekrotiserande
Sjögrens syndrom
Smear Layer
Spottflöde
Spottkörtelfistel
Spottkörtelinflammation
Spottkörtelsjukdomar
Spottkörtelsjukdomar, underkäke
Spottkörtelstenar
Spottkörteltumörer
Spottkörteltumörer, underkäke
Stenar i spottkörtelgången
Stevens-Johnsons syndrom
Stomatit, aftös
Stomatit, herpetisk
Sublinguala körteltumörer
Svalginflammation
Svalgsjukdomar
Svalgtumörer

T

Tand i tand
Tand, icke-erupterad
Tand, icke-vital
Tand, inkilad
Tand, övertalig
Tandbeläggningar
Tanddemineralisering
Tandemaljhypoplasi
Tanderosion
Tandfistel
Tandförlust
Tandfrakturer
Tandframbrott, ektopiskt
Tandgnissling
Tandgnissling under sömn
Tandköttsficka
Tandköttsförstoring
Tandköttshyperplasi
Tandköttsinflammation
Tandköttsöverskott
Tandköttsrecession
Tandköttssjukdomar
Tandköttstumörer
Tandlöshet
Tandlossning
Tandluxation
Tandmissbildningar
Tandmissfärgning
Tandnedslitning
Tandocklusion, traumatisk
Tandpulpasjukdomar
Tandresorption
Tandrörlighet
Tandsjukdomar
Tandskador
Tandsprickor
Tandsten
Tandvandring
Tandvärk
Tonsilltumörer
Tooth Wear
Torr tandhåleinflammation
Tuberkulos, oral
Tunga, fissurerad
Tungans sjukdomar
Tunginflammation
Tungsmärta
Tungtumörer

U

Underbett
Underkäkssjukdomar
Underkäkstumörer

V

Velofaryngealsvikt
Vesikulär stomatit

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer