FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Muskel- och skelettsjukdomar)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Bindvävshinneinflammation -- Brosksjukdomar -- Fotmissbildningar -- Fotsjukdomar -- Handmissbildningar -- Käksjukdomar -- Ledsjukdomar -- Muskel- och skelettmissbildningar -- Muskelsjukdomar -- Reumatiska sjukdomar -- Skelettsjukdomar -

2

22q11 Deletion Syndrome

A

Adamantinom
Akondroplasi
Akro-osteolys
Akrocefalosyndaktyli
Akromegali
Alveolarresorption
Ankylos
Ansiktsmissbildningar
Antley-Bixler syndrom
Araknodaktyli
Arthritis, Juvenile
Artrit, experimentell
Artrit, infektiös
Artrit, reaktiv
Artros

B

Bäcken-skuldergördelmuskeldystrofier
Basalcellsnevussyndrom
Benbildning, bakre longitudinell ligament
Benbildningsdefekter
Bencystor
Bencystor, aneurysmala
Bendemineralisering, patologisk
Benförhårdning
Benförtjockning
Benhinneinflammation
Beninflammation
Benlängdsskillnad
Benmalalignment
Benresorption
Benskörhet
Benskörhet efter menopaus
Benutväxter
Benvävsdöd
Benvävsuppmjukning
Bindvävshinneinflammation
Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaw
Bone Anteversion
Bone Retroversion
Brachydactyly
Bronkomalaci
Broskförkalkning
Brosksjukdomar

C

Campomelisk dysplasi
Camurati-Engelmanns syndrom
Caplans syndrom
Centronukleär myopati
Chondodysplasia punctata
Chondromalacia patellae
Cockaynes syndrom
Costello Syndrome
Coxa Valga
Coxa Vara

D

De Quervains sjukdom
Dekalcificering, patologisk
Dentofacial Deformities
Dermatomyosit
DiGeorges syndrom
Diskit
Distala myopatier
Donohue Syndrome
Dupuytren Contracture
Dvärgväxt
Dvärgväxt, hypofysär
Dysfunktion i bakre tibiasena

E

Ektromeli
Ellis-Van Crevelds syndrom
Engelska sjukan
Enkondromatos
Eosinofili-myalgisyndrom
Eosinofilt granulom
Epifysglidning
Exostoser, multipla ärftliga
Extremitetsmissbildningar, medfödda

F

Familial Hypophosphatemic Rickets
Fascit, nekrotiserande
Fascit, plantar
Felty Syndrome
Femoracetabular Impingement
Fibromyalgi
Fibrös dysplasi, monostotisk
Fibrös dysplasi, polyostotisk
Fibrös skeletal dysplasi
Fokal hudhypoplasi
Forestiers sjukdom
Förvärvat hyperostossynddrom
Fotmissbildningar
Fotmissbildningar, förvärvade
Fotmissbildningar, medfödda
Fotsjukdomar
Främre kompartmentsyndrom

G

Gastroschis
Genu Valgum
Genu Varum
Gikt
Giktartrit
Glykogenupplagringssjukdom typ VII
Goldenhars syndrom
Gomspalt
Gomtumörer
Granuloma, Plasma Cell, Orbital

H

Hajdu-Cheneys syndrom
Hallermanns syndrom
Hallux limitus
Hallux rigidus
Hallux valgus
Hallux varus
Hälsporre
Hammartå
Handmissbildningar
Handmissbildningar, förvärvade
Handmissbildningar, medfödda
Hästfot
Hemartros
Höftartros
Höftkontraktur
Höftledsdislokation, medfödd
Holoprosencefali
Hydrartros
Hyperostos, kortikal, medfödd
Hyperostos, sternokostoklavikulär
Hyperostosis frontalis interna
Hypertelorism
Hypokalemisk periodisk paralys

I

Icke-odontogena cystor
Inklusionskroppsmyosit
Intervertebral Disc Degeneration
Intervertebral Disc Displacement
Intra-Abdominal Hypertension
Isaacs syndrom
Ischemisk kontraktur

J

Jättecellsgranulom
Jätteväxt

K

Käkcystor
Käke, delvis tandlös
Käke, tandlös
Käkledssjukdomar
Käkledssyndrom
Käkmissbildningar
Käksjukdomar
Käktumörer
Kashin-Beck Disease
Kearns-Sayre Syndrome
Kerubism
Kleidokranial dysplasi
Klippel-Feils syndrom
Klumpfot
Knäartros
Kompartmentsyndrom
Kontraktur
Korta revben-polydaktylisyndrom
Kotförskjutning
Kraniofacial dysostos
Kraniofaciala missbildningar
Kraniomandibulära sjukdomar
Kraniosynostoser
Kvinliga triaden
Kyfos

L

Langer-Giedions syndrom
Lårbenshuvudnekros
Lårbenstumörer
Larons syndrom
Laryngomalaci
Ledgångsreumatism
Ledhinneinflammation
Ledinflammation
Ledinstabilitet
Ledmissbildningar, förvärvade
Ledmus
Ledsjukdom, neurogen
Ledsjukdomar
Ledtuberkulos
Ledvärk
Legg-Calve-Perthes Disease
LEOPARD-syndrom
Loeys-Dietz Syndrome
Lordos

M

Macrocephaly
Mandibulofacial dysostos
Marfans syndrom
Marmorbensjuka
Mastoidit
Maxillary Diseases
Maxillary Neoplasms
Medfödd hypotyreos
Medfödda missbildningar av nedre extremiteten
Medial Tibial Stress Syndrome
MELAS-syndrom
Melorheostosis
MERRF-syndrom
Metatarsalgi
Mikrocefali
Mikrognati
Mitokondriella encefalomyopatier
Mitokondriella myopatier
Mukolipidoser
Mulibrey nanism
Musculoskeletal Pain
Muskel- och skelettmissbildningar
Muskelatrofier
Muskeldystrofi, Duchenne
Muskeldystrofi, Emery-Dreifuss
Muskeldystrofi, facioskapulohumeral
Muskeldystrofi, okulofaryngeal
Muskeldystrofier
Muskelinflammation
Muskelkramp
Muskelsjukdomar
Muskelspasticitet
Muskelstelhet
Muskelsvaghet
Muskeltumörer
Myalgia
Myofasciella smärtsyndrom
Myoglobinuri
Myopatier, nemalin
Myopatier, strukturella, medfödda
Myositis ossificans
Myotonia congenita
Myotonisk dystrofi
Myotoniska störningar

N

Nagel-patella-syndrom
Nästumörer
Noonans syndrom

O

Odontogen follikulär cysta
Odontogena cystor
Odontogena cystor, förkalkade
Oftalmoplegi, kronisk progressiv extern
Orbital Neoplasms
Orofaciodigitala syndrom
Osteitis deformans
Osteitis fibrosa cystica
Osteoartropati, primär hypertrofisk
Osteoartropati, sekundär hypertrofisk
Osteochondritis dissecans
Osteofyt
Osteogenesis imperfecta
Osteokondrit
Osteokondrodysplasier
Osteokondrom
Osteokondromatos
Osteolys, essentiell
Osteomyelit
Osteopoikilos

P

Pallister-Hall syndrom
Paralys, hyperkalemisk periodisk
Paralyser, familjära periodiska
Parodontal cysta
Patellofemoralt smärtsyndrom
Periartrit
Petrositis
Pierre Robins syndrom
Plagiocefali, icke-synostotisk
Plagiocephaly
Plattfot
Platybasi
Polands syndrom
Polychondritis, Relapsing
Polydaktyli
Polymyalgia rheumatica
Polymyosit
Postpoliosyndrom
Pott Puffy Tumor
Proteus syndrom
Pseudohypoparatyreos
Pseudopseudohypoparatyreos
Psoriasisartrit
Pycnodysostosis
Pyomyosit

R

Rabdomyolys
Radikulär cysta
Renal osteodystrofi
Retrognathia
Reumafaktor
Reumatisk knuta
Reumatiska sjukdomar
Reumatoid knuta
Rheumatoid Vasculitis
Rickets, Hypophosphatemic
Rizomelisk chondrodysplasia punctata
Rubinstein-Taybis syndrom
Ryggartros
Ryggkotsinflammation
Ryggradsdeformeringar
Ryggradsförträngning
Ryggradssjukdomar
Ryggradstumörer

S

Sacroiliitis
Sarcoglycanopathies
Scheuermanns sjukdom
Senskideinflammation
Silver-Russell Syndrome
Sjögrens syndrom
Skallbastumörer
Skalltumörer
Skelettsjukdomar
Skelettsjukdomar, endokrina
Skelettsjukdomar, infektiösa
Skelettsjukdomar, metabola
Skelettsjukdomar, utvecklingsbetingade
Skelettumörer
Skolios
Skulderinklämningssyndrom
Skuldersmärta
Slemsäcksinflammation
Slipped Capital Femoral Epiphyses
Spinal osteofytos
Spinal osteokondros
Spondylartrit
Spondylartropatier
Spondylit, ankyloserande
Spondylolys
Stelnad led
Stenoserande tenosynovit
Stills sjukdom, vuxendebuterande
Syndaktyli
Synostos
Synovialkondromatos
Synovit, pigmenterad villonodulär

T

Tåavstötning
Tailors bunion
Tanatofor dvärgväxt
Tendinopati
Tennisarmbåge
Tietzes syndrom
Trakeobronkomalaci
Trakeomalaci
Trattbröst
Triggertumme
Trötthetssyndrom, kroniskt
Tuberkulos, spinal

U

Underbett
Underkäkssjukdomar
Underkäkstumörer
Upper Extremity Deformities, Congenital
Upplösning av benvävnad

W

Weill-Marchesani Syndrome
Wisslers syndrom

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer