FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (nervsystemets sjukdomar)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Autoimmuna nervsjukdomar -- Autonoma nervsystemets sjukdomar -- Centrala nervsystemets sjukdomar -- Demyeliniserande sjukdomar -- Dygnsrytmstörningar -- Hjärnnervsjukdomar -- Nervsystemets missbildningar -- Nervsystemets skador -- Nervsystemets tumörer -- Neurodegenerativa sjukdomar -- Neurokutana syndrom -- Neurologiska manifestationer -- Neuromuskulära sjukdomar -- Sömnstörningar -- Toxiska nervskador -

4

4:e kranialnervssjukdomar

A

Abducensnervsjukdomar
Abducensnervskada
Absensepilepsi
Accessory Nerve Injuries
ACTH-producerande hypofysadenom
Acute Pain
Adies syndrom
Adrenoleukodystrofi
Afasi
Afasi, Broca
Afasi, primär progressiv
Agenesis of Corpus Callosum
Agrafi
Aicardi Syndrome
AIDS-arterit, centrala nervsystemet
AIDS-demens
Akatisi, läkemedelsframkallad
Akinetisk mutism
Akrodyni
Akrokalosalt syndrom
Akromegali
Akustikusneurinom
Alexanders sjukdom
Alexi
Alice in Wonderland Syndrome
Alien Hand Syndrome
Alkoholabstinensanfall
Alkoholbetingad varaktig minnesstörning
Alkoholneuropati
Alstrom Syndrome
Alzheimers sjukdom
Amauros, flyktig
Amblyopi
Amyloidneuropatier
Amyloidneuropatier, familjära
Amyotrofisk lateralskleros
Andningsförlamning
Anencefali
Anfall
Angelmans syndrom
Anhedonia
Anisokori
Ansiktsblindhet
Ansiktsförlamning
Ansiktsförtvining, halvsidig
Ansiktsnervssjukdomar
Ansiktsneuralgi
Ansiktssmärta
Ansiktsspasm, halvsidig
Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis
Apraxi, ideomotorisk
Araknoidalcystor
Araknoidit
Argininosuccinic Aciduria
Arnold-Chiaris missbildning
Arsenikförgiftning
Arteria vertebrobasilaris-insufficiens
Artikulationsrubbningar
Ataxi
Ataxia telangiektasia
Atetos
Auramigrän
Autoimmuna nervsjukdomar
Autonom dysreflexi
Autonoma nervsystemets sjukdomar

B

Babinskireflex
Bäcken-skuldergördelmuskeldystrofier
Bakre leukoencefalopatisyndrom
Bakteriella infektioner i centrala nervsystemet
Bardet-Biedls syndrom
Basalganglieblödning
Basalgangliesjukdomar
Bells pares
Benign intrakraniell tryckökning
Benigna neonatala kramper
Beteendestörningar, REM-sömn
Blåsstörning, neurogen
Blindhet
Blodkärlskramp, intrakraniell
Blödning i putamen
Blodtrycksutlöst encefalopati
Blyförgiftning, nervsystemet
Blyförgiftning, nervsystemet, barn
Blyförgiftning, nervsystemet, vuxna
Botulism
Brakialplexusneurit
Brakialplexusneuropatier
Breakthrough Pain
Bristfälligt uttal
Bröstryggmärgssyndrom
Brown-Sequards syndrom
Bulbär pares, progressiv
Bulbospinal atrofi, X-bunden
Bullerskador

C

CADASIL
Canavans sjukdom
Centrala nervsystemets cystor
Centrala nervsystemets infektioner
Centrala nervsystemets sjukdomar
Centrala nervsystemets tumörer
Centrala nervsystemets venöst angiom
Centronukleär myopati
Cerebellär ataxi
Cerebral amyloid angiopati
Cerebral amyloid angiopati, familjär
Cerebral infarkt
Cerebral pares
Cerebral Small Vessel Diseases
Cerebral Ventriculitis
Cerebralt hematom, traumatiskt
Cerebrospinal otorre
Cerebrospinal rinorre
Cerebrovaskulär sjukdom, basalganglie
Cerebrovaskulära sjukdomar
Cerebrovaskulära skador
Charcot-Marie-Tooths sjukdom
Chorea gravidarum
Chronic Pain
Citrullinemi
Cockaynes syndrom
Coffin-Lowrys syndrom
Cogan Syndrome
Colloid Cysts
Contrecoup Injury
Creutzfeldt-Jakobs syndrom

D

Dandy-Walkers syndrom
Danssjuka
Darrning
De Langes syndrom
Decerebrering
Delirium
Delirium tremens
Demens
Demens, vaskulär
Demyeliniserande autoimmuna sjukdomar, CNS
Demyeliniserande sjukdomar
Dermatomyosit
Diabetesneuropatier
Diffus axonskada
Diffuse Neurofibrillary Tangles with Calcification
Dissektion av inre halsartär
Distala myopatier
Dövblindhet
Dövhet
Downs syndrom
Drusenpapill
Duanes syndrom
Dubbelseende
Dvärgväxt, hypofysär
Dygnsrytmstörningar
Dysautonomi, familjär
Dyscalculia
Dyskinesi
Dyskinesi, läkemedelsframkallad
Dyslexi, förvärvad
Dyssomnia
Dyssynergia cerebellaris myoclonica

E

Empty sella-syndrom
Encefalomyelit, akut disseminerad
Encefalomyelit, autoimmun, experimentell
Eosinofili-myalgisyndrom
Epiduralabscess
Epiduralblödning, kraniell
Epiduraltumörer
Epilepsi
Epilepsi, generaliserad
Epilepsi, komplex, partiell
Epilepsi, myoklon
Epilepsi, partiell
Epilepsi, partiell, motorisk
Epilepsi, partiell, sensorisk
Epilepsi, posttraumatisk
Epilepsi, reflexutlöst
Epilepsi, rolandisk
Epilepsi, tonisk-klonisk
Epilepsia partialis continua
Essentiell tremor
Estesioneuroblastom, olfaktorisk
Experimentella, autoimmuna, nervsystemetssjukdomar

F

Fabrys sjukdom
Facialisnervskador
Fantomkänsla
Farbers lipogranulomatos
Färgblindhet
Fascikulation
Feberkramper
Femurneuropati
Fenylketonuri
Fenylketonuri, maternell
Fetma med alveolär hypoventilation
Fibromyalgi
Förlamning
Förlamning, dubbelsidig
Förlamning, halvsidig
Förlamning, partiell
Förlossningssmärta
Förvirringstillstånd
Fragil X-syndrom
Främre ryggartärsyndrom
Friedreichs ataxi
Frontallobsepilepsi
Frontotemporal Dementia
Frontotemporal Lobar Degeneration
Fukosidos

G

Galaktosemier
Galna ko-sjuka
Gangliosidos, GM1
Gangliosidoser
Gangliosidoser, GM2
Gångoförmåga
Gångstörningar, neurologiska
Gapsvårighet
Gauchers sjukdom
Gerstmann-Straussler-Scheinkers sjukdom
Gerstmanns syndrom
Giant Axonal Neuropathy
Glossopharyngeal Nerve Injuries
Glykogenupplagringssjukdom typ II
Glykogenupplagringssjukdom typ IIb
Granuloma, Plasma Cell, Orbital
Guillain-Barres syndrom

H

Hallucinationer
Halsartär-sinus cavernosusfistel
Halsartärförträngning
Halsartärsjukdomar
Halsartärskador
Halsartärtrombos
Halsrevbenssyndrom
Halvseende
Hand-arm-vibrationssyndrom
Handlingsoförmåga
Hartnups sjukdom
Hästencefalomyelit
Hästencefalomyelit, östlig
Hästencefalomyelit, västlig
Hästencefalomyelit, venezuelansk
Hemangiom, kavernöst, centrala nervsystemet
Hepatolentikulär degeneration
Hereditary Central Nervous System Demyelinating Diseases
Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies
Hereditary Sensory and Motor Neuropathy
Heredodegenerative Disorders, Nervous System
Herpes zoster oticus
Heshet
Hjärn- och ryggmärgsinflammation
Hjärnabscess
Hjärnaneurysm
Hjärnartärsjukdomar
Hjärnbarksmissbildningar
Hjärnblödning
Hjärnblödning, traumatisk
Hjärnbråck
Hjärndöd
Hjärnemboli
Hjärnhinnebråck
Hjärnhinneinflammation
Hjärnhinneinflammation, aseptisk
Hjärnhinneinflammation, bakteriell
Hjärnhinneinflammation, Hemophilus
Hjärnhinneinflammation, kolibakterie
Hjärnhinneinflammation, kryptokock
Hjärnhinneinflammation, Listeria
Hjärnhinneinflammation, meningokock
Hjärnhinneinflammation, pneumokock
Hjärnhinneinflammation, svamp
Hjärnhinneinflammation, viral
Hjärnhinnetuberkulos
Hjärnhinnetumörer
Hjärninfarkt
Hjärninflammation
Hjärninflammation, Arbovirus
Hjärninflammation, fästingburen
Hjärninflammation, herpes simplex
Hjärninflammation, japansk
Hjärninflammation, kalifornisk
Hjärninflammation, St. Louis
Hjärninflammation, varicella zoster
Hjärninflammation, viral
Hjärnischemi
Hjärnischemi, övergående
Hjärnnervsjukdomar
Hjärnnervskador
Hjärnnervstumörer
Hjärnödem
Hjärnsjukdomar
Hjärnsjukdomar, metabola
Hjärnsjukdomar, metabola, medfödda
Hjärnskada, bestående
Hjärnskada, kronisk
Hjärnskador
Hjärnskakning
Hjärnstamsblödning, traumatisk
Hjärnstamsinfarkter
Hjärnstamstumörer
Hjärntrombos
Hjärntumörer
Hjärnuppmjukning
Hjärnventrikeltumörer
Högtryckssyndrom, neurologiskt
Holoprosencefali
Homocystinuri
Horners syndrome
Hörsel- och balansnervssjukdomar
Hörselnedsättning
Hörselnedsättning, blandad konduktiv-sensorisk
Hörselnedsättning, central
Hörselnedsättning, dubbelsidig
Hörselnedsättning, ensidig
Hörselnedsättning, funktionell
Hörselnedsättning, högfrekvens
Hörselnedsättning, sensorisk
Hörselskador
Hörselsrubbningar, centrala
Hörseluppfattningsstörningar
Huntingtons sjukdom
Huvudskador, penetrerande
Huvudskador, slutna
Huvudvärk
Huvudvärksproblem
Huvudvärksproblem, primära
Huvudvärksproblem, sekundära
Hydranencefali
Hyperalgesi
Hyperargininemi
Hyperestesi
Hyperglykemi, icke-ketotisk
Hyperkinesi
Hyperlysinemier
Hyperpituitarism
Hyperprolaktinemi
Hypersomni, idiopatisk
Hypestesi
Hypofysär ACTH-överproduktion
Hypofysär apoplexi
Hypofyssjukdomar
Hypofystumörer
Hypoglossal Nerve Injuries
Hypoglossussjukdomar
Hypokalemisk periodisk paralys
Hypokinesi
Hypopituitarism
Hypotalamussjukdomar
Hypotalamustumörer
Hypotoni, ortostatisk
Hypoxi-ischemi i hjärnan

I

Illusioner
Inåtskelning
Infarkt, bakre hjärnartär
Infarkt, främre hjärnartär
Infratentoriella tumörer
Inklusionskroppsmyosit
Inlärningsstörningar
Insomnia, fatal familjär
Insomningsproblem och tidigt uppvaknade
Insulinkoma
Intellectual Disability
Intrakraniell arterioskleros
Intrakraniell blödning, hyperton
Intrakraniell blödning, traumatisk
Intrakraniell emboli och trombos
Intrakraniell hypertoni
Intrakraniell hypotoni
Intrakraniella arteriella sjukdomar
Intrakraniella arteriovenösa missbildningar
Intrakraniella blödningar
Isaacs syndrom
Ischias
Ischiaticusneuropati

J

Jättecellsarterit
Jetlag

K

Karbamolylfosfatsyntas I-bristsjukdom
Kärlmissbildningar i centrala nervsystemet
Kärlsjukdomar i ryggmärgen
Karpaltunnelsyndrom
Katalepsi
Kataplexi
Katatoni
Kattjam-syndromet
Kausalgi
Kearns-Sayre Syndrome
Kernikterus
Klassiska lissencefalier och bandheterotopier
Kleine-Levins syndrom
Klusterhuvudvärk
Kluver-Bucys syndrom
Kognitiva manifestationer
Koma
Koma, posttraumatisk
Kommunikationsproblem
Komplext regionalt smärtsyndrom
Korsakoffs syndrom
Kortikal blindhet
Kramp
Kramp hos spädbarn
Kraniocerebralt trauma
Kubitaltunnelsyndromet
Kuru
Kvicksilverförgiftning, nervsystemet

L

Lafora progressiv myoklon epilepsi
Lambert-Eaton myastent syndrom
Landau-Kleffners syndrom
Ländryggssmärta
Laryngeal Nerve Injuries
Lässvårigheter
Lateral sinustrombos
Lateralt medullärt syndrom
Laurence-Moons syndrom
Ledningsafasi
Ledningshörselnedsättning
Leighs sjukdom
Lesch-Nyhans syndrom
Letargi
Leukodystrofi, globoidcell
Leukodystrofi, metakromatisk
Leukoencefalit, akut hemorragisk
Leukoencefalopati, progressiv multifokal
Leukoencephalopathies
Leukomalaci, periventrikulär
Leverencefalopati
Lewykropp-sjukdom
Lillhjärnans sjukdomar
Lillhjärnetumörer
Limbisk encefalit
Lingual Nerve Injuries
Lissencefali
Ljudöverkänslighet
Ljuskänslighet
Lönnsirapssjuka
Luktnervsjukdomar
Luktstörningar
Lupusvaskulit, centrala nervsystemet
Lyme-neuroborrelios
Lymfocytär meningit
Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet

M

Machado-Josephs sjukdom
Macrocephaly
Malaria, cerebral
Manganförgiftning
Marchiafava-Bignamis sjukdom
Masksjukdomar i centrala nervsystemet
Mastodynia
Mediainfarkt
Medial Tibial Stress Syndrome
Medianneuropati
Medvetandegrad, nedsatt
Medvetslöshet
Meiges syndrom
MELAS-syndrom
Melkersson-Rosenthals syndrom
Meningeal karcinomatos
Meningiom
Meningism
Meningoencefalit
Menkes Kinky hair-syndrom
MERRF-syndrom
Metatarsalgi
Mevalonatkinasbrist
Microscopic Polyangiitis
Migränsjukdomar
Mikrocefali
Miller Fishers syndrom
Minnesförlust
Minnesförlust, anterograd
Minnesförlust, retrograd
Minnesstörningar
Misslyckad ryggkirurgi
Mitokondriella encefalomyopatier
Mitokondriella myopatier
Möbius syndrom
Mononeuropatier
Motorneuronsjukdom
Moyamoyasjukdom
MPTP-förgiftning
Mukolipidoser
Mukopolysackaridos II
Multiinfarktdemens
Multipel skleros
Multipel skleros, kronisk progressiv
Multipel sulfatasbrist
Multisystematrofi
Musculoskeletal Pain
Muskelatrofi
Muskelatrofi, spinal
Muskelatrofier
Muskeldystrofi, Duchenne
Muskeldystrofi, Emery-Dreifuss
Muskeldystrofi, facioskapulohumeral
Muskeldystrofi, okulofaryngeal
Muskeldystrofier
Muskelhypertoni
Muskelhypotoni
Muskelinflammation
Muskelkramp
Muskelsjukdomar
Muskelspänningssjukdomar
Muskelspasticitet
Muskelstelhet
Muskelsvaghet
Mutism
Myalgia
Myastena syndrom, medfödda
Myasthenia gravis
Myasthenia gravis hos nyfödda
Myasthenia gravis, autoimmun, experimentell
Myelinolys, central pontin
Myelit, transversell
Myoklon epilepsi, juvenil
Myoklon epilepsi, progressiv
Myoklonus
Myokymi
Myopatier, nemalin
Myopatier, strukturella, medfödda
Myotoni
Myotonia congenita
Myotonisk dystrofi
Myotoniska störningar

N

Nacksmärta
Nackspärr
Narkolepsi
Nattlig paroxysmal dystoni
Nattskräck
Nelsons syndrom
Nervinflammation
Nervkompressionssyndrom
Nervskador av alkoholbruk
Nervskador av tungmetallförgiftningar
Nervskidetumörer
Nervsmärta
Nervsystemets missbildningar
Nervsystemets skador
Nervsystemets tumörer
Neuralgi, postherpetisk
Neuralrörsdefekter
Neurit, autoimmun, experimentell
Neuroakantocytos
Neuroaspergillos
Neuroaxonala dystrofier
Neurocysticerkos
Neurocytom
Neurodegenerativa sjukdomar
Neurofibrom
Neurofibrom, plexiform
Neurofibromatos 1
Neurofibromatos 2
Neurofibromatoser
Neurofibrosarkom
Neurogen inflammation
Neurokutana syndrom
Neuroleptiskt malignt syndrom
Neurologiska manifestationer
Neuromuskulär förbindelse-sjukdomar
Neuromuskulära manifestationer
Neuromuskulära sjukdomar
Neuromyelitis optica
Neuronal ceroidlipofuscinoses
Neuronal migrationsstörning
Neuroschistosomiasis
Neurosyfilis
Nevus, Sebaceous of Jadassohn
Niemann-Picks sjukdom, typ A
Niemann-Picks sjukdom, typ B
Niemann-Picks sjukdom, typ C
Niemann-Picks sjukdomar
Nociceptive Pain
Nodding Syndrome
Nystagmus, medfödd
Nystagmus, patologisk

O

Oculomotor Nerve Diseases
Oculomotor Nerve Injuries
Oftalmoplegi, kronisk progressiv extern
Okoordinerad gång
Okulära motilitetsrubbningar
Okulocerebrorenalt syndrom
Olfactory Nerve Injuries
Olivopontocerebellär atrofi
Onormal muskelspänning
Onormalt stort sömnbehov
Ophthalmoplegia
Ophthalmoplegic Migraine
Opsoclonus-myoclonus syndrom
Opticusneuropatier, ischemiska
Optikusatrofi
Optikusatrofi, ärftlig, Leber
Optikusatrofi, autosomal dominant
Optikusatrofier, ärftliga
Ordglömska
Ornitinkarbamoyltransferasbristsjukdom
Ortostatisk intolerans

P

Pain, Referred
Pallister-Hall syndrom
Pantotenatkinas-associerad neurodegeneration
Papillödem
Papillom, choroid plexus
Paralys, hyperkalemisk periodisk
Paralyser, familjära periodiska
Paraneoplastisk cerebellär degeneration
Paraneoplastisk polyneuropati
Paraneoplastiska syndrom, nervsystemet
Parapares
Parapares, spastisk
Parapares, tropisk spastisk
Parasitinfektioner i centrala nervsystemet
Parasomni
Parasomni, REM-sömn
Parestesi
Parkinsonism
Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom, postencefalitisk
Parkinsons sjukdom, sekundär
Paroxysmal hemikrani
Pelizaeus-Merzbachers sjukdom
Pelvic Girdle Pain
Pentalogy of Cantrell
Perceptionsstörningar
Perceptionssvikt
Perifera nervsystemets sjukdomar
Perifera nervsystemets tumörer
Perimeningeala infektioner
Peripheral Nerve Injuries
Periventrikulär nodulär heterotopi
Peroneusneuropatier
Peroxisomala sjukdomar
Picks sjukdom
Pinealom
Piriformis Muscle Syndrome
Plexus choroideustumörer
Plötslig dövhet
Pneumocefalus
Pneumorrhachis
POEMS-syndrom
Polio
Poliomyelit, bulbär
Polymyosit
Polyneuropatier
Polyradikuloneuropati
Polyradikuloneuropati, kronisk inflammatorisk demyeliniserande
Polyradikulopati
Post-Exercise Hypotension
Postdural punkteringshuvudvärk
Postkommotionella syndrom
Postpoliosyndrom
Posttraumatisk huvudvärk
Postural ortostatisk takykardisyndrom
Prader-Willis syndrom
Presbycusis
Primära dysautonomier
Primary Progressive Nonfluent Aphasia
Prionsjukdomar
Prolaktinom
Protozoinfektioner i centrala nervsystemet
Pseudobulbär pares
Pseudorabies
Psykisk utvecklingsstörning, X-bunden
Psykomotoriska störningar
Pudendal Neuralgia
Pupillsammandragning
Pupillstörningar
Pure Autonomic Failure
Pyomyosit
Pyruvatdehydrogenasbrist
Pyruvatkarboxylasbristsjukom

R

Radialisneuropati
Radikulopati
Rastlösa ben-syndrom
Rastlöshet
Recurrent Laryngeal Nerve Injuries
Reflektorisk sympatisk dystrofi
Reflex, onormal
Refsums sjukdom
Refsums sjukdom hos spädbarn
Remitterande multipel skleros
Retts syndrom
Reyes syndrom
Rörelserubbningar
Röstförlust
Röststörningar
Rubinstein-Taybis syndrom
Ryggmärgsbråck
Ryggmärgsinflammation
Ryggmärgsischemi
Ryggmärgskompression
Ryggmärgssjukdomar
Ryggmärgsskador
Ryggmärgstumörer
Ryggsmärta

S

Sagittal sinustrombos
Sandhoffs sjukdom
Sarcoglycanopathies
Sarcopenia
Schilders diffusa cerebrala skleros
Sea-Blue Histiocyte Syndrome
Sensoriska störningar
Septo-optisk dysplasi
Sfingolipidoser
Shaken baby-syndrom
Shy-Dragers syndrom
SIADH
Sialuri
Sinus cavernosustrombos
Sinus pericranii
Sinustrombos, intrakraniell
Sjukdomar i den accessoriska nerven
Skallbasfraktur
Skallfraktur, nedtryckt
Skallfrakturer
Skelning
Skotom
Skrapie
Slaganfall
Sleep-Wake Transition Disorders
Slit Ventricle Syndrome
Smakförnimmelse, förlorad
Smakrubbning
Smakstörningar
Smärta
Smärta, svårbehandlad
Smärtokänslighet, medfödd
Smith-Magenis Syndrome
Sneddons syndrom
Somatosensoriska störningar
Sömnapne, central
Sömnapne, obstruktiv
Sömnapnesyndrom
Sömnbrist
Sömngång
Sömnmyokloni
Sömnparalys
Sömnrubbningar, intrinsiska
Sömnstörningar
Sömnstörningar, dygnsrytm
Spänningshuvudvärk
Spastisk paraplegi, ärftlig
Spina bifida cystica
Spina bifida occulta
Spinal dysrrafi
Spinala muskelatrofier i barndomen
Spinocerebellär degeneration
Spinocerebellära ataxier
Språkstörningar
Språkutvecklingsstörningar
Stämbandsförlamning
Stamning
Status epilepticus
Stiff-Mans syndrom
Stöldsyndrom, arteria subclavia
Stört uppvaknande
Striatonigral degeneration
Stroke, Lacunar
Stupor
Sturge-Webers syndrom
Subakut kombinerad degeneration
Subakut skleroserande panencefalit
Subaraknoidal blödning, traumatisk
Subaraknoidalblödning
Subduralblödning
Subduralblödning, akut
Subduralblödning, intrakraniell
Subduralblödning, kronisk
Subduralempyem
Subduralvätskeutgjutning
Sulfatidosis
SUNCT-syndrom
Supranukleär pares, progressiv
Supratentoriella tumörer
Susac Syndrome
Svampinfektioner i centrala nervsystemet
Svettning, gustatorisk
Svimning
Svimning, vasovagal
Svindel
Syfilitisk ryggmärgsförtvining
Synkinesi
Synnedsättning
Synnervsgliom
Synnervsinflammation
Synnervssjukdomar
Synnervsskador
Synnervstumörer
Synstörningar
Syrebrist i hjärnan
Syringomyeli

T

Talamussjukdomar
Talstörningar
Tandgnissling under sömn
Tangier sjuka
Tärande sjukdom, kronisk
Tarlovs cystor
Tarsaltunnelsyndrom
Tauopatier
Tay-Sachs sjukdom
Tay-Sachs sjukdom, AB-variant
TDP-43 Proteinopathies
Temporallobsepilepsi
Tetani
Tetraplegi
Tibialisneuropati
Tick
Tickrubbningar
Tillväxthormonproducerande hypofysadenom
Tinnitus
Tolosa-Hunts syndrom
Tonisk pupill
Toraxapertursyndrom
Total minnesförlust, övergående
Tourettes syndrom
Toxiska nervskador
Toxoplasmos, cerebral
Toxoplasmos, medfödd
Trigeminal autonom cefalalgi
Trigeminal Nerve Injuries
Trigeminusnervsjukdomar
Trigeminusneuralgi
Trochlear Nerve Injuries
Trötthetssyndrom, kroniskt
Tuberkulom, intrakraniellt
Tuberkulos, centrala nervsystemet
Tuberös skleros
Tung- och svalgnervssjukdomar
Tvångsupprepning av ord
Typ 2-lissencefali
Tyrosinemier

U

Ulnarisneuropati
Ulnarnervkompressionssyndrom
Unverricht-Lundborgs syndrom
Urea Cycle Disorders, Inborn
Ushers syndrom
Utåtskelning
Uveomeningoencefalt syndrom

V

Vagus Nerve Injuries
Vagusnervsjukdomar
Vanlig migrän
Vanställande muskelspänning
Vaskulär huvudvärk
Vaskulit, centrala nervsystemet
Vattenskalle
Vattenskalle, normaltrycks
Vegetativt tillstånd
Vein of Galen Malformations
Vertebralisdissektion
Vestibulär neuronit
Vestibulocochlear Nerve Injuries
Virussjukdomar i centrala nervsystemet
Visceral Pain

v

von Hippel-Lindaus sjukdom

W

WAGR-syndrom
Walker-Warburg Syndrome
Waterhouse-Friderichsens syndrom
Wernickes afasi
Wernickes encefalopati
West Nile-feber
Williams syndrom
Wolframs syndrom

Y

Yrsel

Z

Zellwegers syndrom

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer