FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Otorhinolaryngologic Diseases)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Cilierörlighet, defekt -- Ear Diseases -- Nässjukdomar -- Otorhinolaryngologic Neoplasms -- Struphuvudsjukdomar -- Svalgsjukdomar -

A

Akustikusneurinom

B

Bihåleinflammation
Bihålesjukdomar
Bihåletumörer
Bullerskador

C

Cilierörlighet, defekt

D

Dövblindhet
Dövhet

E

Ear Deformities, Acquired
Ear Diseases
Ear Neoplasms
Earache
Endolymfatisk hydrops
Etmoidalsinuit

G

Granulom, letalt mittlinje

H

Halsböld
Halsfluss
Herpes zoster oticus
Heshet
Hörsel- och balansnervssjukdomar
Hörselnedsättning
Hörselnedsättning, blandad konduktiv-sensorisk
Hörselnedsättning, central
Hörselnedsättning, dubbelsidig
Hörselnedsättning, ensidig
Hörselnedsättning, funktionell
Hörselnedsättning, högfrekvens
Hörselnedsättning, sensorisk
Hörselskador
Hörselsrubbningar, centrala
Hörseluppfattningsstörningar
Hypofarynxtumörer

I

Inneröreinflammation

K

Käkhålesinuit
Käkhåletumörer
Kartageners syndrom
Kilbenshålesinuit
Koanalatresi
Kokleasjukdomar
Kolesteatom, mellanöra
Krupp

L

Labyrintsjukdomar
Laryngeal Nerve Injuries
Laryngocele
Laryngomalaci
Larynxgranulom
Ledningshörselnedsättning
Lemierre Syndrome
Ljudöverkänslighet

M

Mastoidit
Mellanöreinflammation
Menieres sjukdom
Myringosclerosis

N

Näs-svalgsjukdomar
Näs-svalgtumörer
Nasal Septal Perforation
Näsblödning
Näsmissbildningar, förvärvade
Nasofaryngit
Näspolyper
Nässjukdomar
Nästäppa
Nästumörer
Neurofibromatos 2

O

Orofarynxtumörer
Otitis
Otitis Externa
Otitis Media with Effusion
Otitis media, varbildande
Otomycosis
Otorhinolaryngologic Neoplasms
Otoskleros

P

Pannhålesinuit
Petrositis
Plötslig dövhet
Presbycusis

R

Recurrent Laryngeal Nerve Injuries
Retrofaryngeal abscess
Retrokokleära sjukdomar
Rinit, allergisk, årstidsbunden
Rinit, allergisk, perenn
Rinit, atrofisk
Rinit, vasomotorisk
Rinosklerom
Röstförlust
Röststörningar

S

Snuva
Stämbandsförlamning
Struphuvudförträngning
Struphuvudödem
Struphuvudsjukdomar
Struphuvudspasm
Struphuvudtuberkulos
Struphuvudtumörer
Strupkatarr
Supraglottitis
Susac Syndrome
Svalginflammation
Svalgsjukdomar
Svalgtumörer
Sväljningssvårigheter

T

Tinnitus
Tonsilltumörer
Trumhinneperforation

U

Ushers syndrom

V

Velofaryngealsvikt
Vestibulär neuronit
Vestibulära sjukdomar
Vestibulocochlear Nerve Injuries
Vocal Cord Dysfunction

W

Wolframs syndrom

Y

Yrsel

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer