FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Parasitsjukdomar)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Eye Infections, Parasitic -- Hudsjukdomar, parasitära -- Leversjukdomar, parasitära -- Masksjukdom -- Mesomycetozoeainfektioner -- Opportunistiska infektioner -- Parasitinfektioner i centrala nervsystemet -- Parasitsjukdomar i lungor -- Parasitsjukdomar, djur -- Protozoinfektioner -- Tarmsjukdomar, parasitära -- Zoonoser -

A

Acanthamoebakeratit
Acanthocheilonemiasis
Adenophoreainfektioner
AIDS-relaterade opportunistiska infektioner
Amöbadysenteri
Amöbainfektion
Anisakiasis
Ankylostomiasis
Ascaridiasis
Ascarididainfektioner

B

Babesios
Balantidiasis
Bandmaskinfektioner
Blåsmasksjuka
Blastocystisinfektioner

C

Chagas kardiomyopati
Chagas sjukdom
Ciliophorainfektioner
Clonorchiasis
Cochliomyia hominivorax-infektion
Coinfection
Cyklosporiasis
Cysticerkos

D

Dicrocoeliasis
Dictyocaulusinfektioner
Dientamoeba-infektion
Dipetalonemainfektioner
Diphyllobothriasis
Dirofilariasis
Dourine
Dracunculiasis

E

Echinostomiasis
Ekinokockos, lever
Ektoparasitinfestationer
Enoplidainfektioner
Entamoebiasis
Euglenozoa Infections
Eye Infections, Parasitic

F

Fågelmalaria
Falciparummalaria
Fascioliasis
Fascioloidiasis
Fästingburna sjukdomar
Fästinginfestationer
Filariaelefantsjuka
Filariasis
Flea Infestations

G

Giardiasis
Gnathostomiasis
Graviditetskomplikationer, parasitära

H

Haemonkiasis
Hakmaskinfektioner
Hudsjukdomar, parasitära
Huvudlöss
Hymenolepiasis
Hypodermyiasis

I

Isosporiasis

K

Koccidios
Kryptosporidios
Kvalsterinfestationer

L

Larva migrans
Larva migrans, visceral
Leishmania-infektion
Leishmaniasis, diffus kutan
Leishmaniasis, kutan
Leishmaniasis, mukokutan
Leishmaniasis, visceral
Leverabscess, amöba
Leversjukdomar, parasitära
Loiasis
Lungekinokockos

M

Malaria
Malaria, cerebral
Mansonellias
Masksjukdom
Masksjukdom, djur
Masksjukdomar i centrala nervsystemet
Mesomycetozoeainfektioner
Monieziasis
Myiasis

N

Necatoriasis
Neurocysticerkos
Neuroschistosomiasis

O

Oesophagostomiasis
Onchocerciasis
Onchocerciasis, okulär
Opisthorchiasis
Opportunistiska infektioner
Ostertagiasis
Oxyuridainfektioner

P

Paragonimiasis
Parasitemi
Parasitinfektioner i centrala nervsystemet
Parasitsjukdomar i lungor
Parasitsjukdomar, djur
Protozoinfektioner
Protozoinfektioner i centrala nervsystemet
Protozoinfektioner, djur
Pythiosis

R

Rhabditidainfektioner
Rundmaskinfektioner

S

Sarcocystosis
Schistosomiasis haematobia
Schistosomiasis japonica
Schistosomiasis mansoni
Secernenteainfektioner
Setariasis
Skabb
Snäckfeber
Sparganos
Spirurida-infektioner
Spolmaskinfektion
Springmaskinfektion
Springmaskinfektion hos människa
Strongyle Infections, Equine
Strongylidainfektioner
Strongyloidiasis
Sugmaskinfektioner
Superinfektion
Svampinfektion i näshålorna
Svartvattenfeber

T

Taeniasis
Tarmsjukdomar, parasitära
Theileriasis
Toxascariasis
Toxocariasis
Toxoplasmos
Toxoplasmos, cerebral
Toxoplasmos, djur
Toxoplasmos, medfödd
Toxoplasmos, okulär
Trichinellosis
Trichomonas-vaginit
Trichomonasinfektioner
Trichostrongyloidiasis
Trichostrongylosis
Trikuriasis
Trombiculiasis
Trypanosomiasis
Trypanosomiasis, afrikansk
Trypanosomiasis, bovin
Tungiasis

V

Vivaxmalaria

Z

Zoonoser

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer