FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Psykiska störningar)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Affektiva störningar -- Anxiety Disorders -- Delirium, demens, kognitiva störningar med minnesförlust -- Dissociativa störningar -- Eating Disorders -- Impulskontrollstörningar -- Missbruksrelaterade sjukdomar -- Personlighetsstörningar -- Psykiska störningar diagnostiserade i barndomen -- Schizofreni och störningar med psykotiska drag -- Sexuella och könsidentitetsstörningar -- Simulerade sjukdomar -- Somatoforma störningar -- Sömnstörningar -

4

46, XX Disorders of Sex Development
46, XY Disorders of Sex Development

A

Abstinenssyndrom
Abstinenssyndrom hos nyfödda
ADHD
Afasi, primär progressiv
Affektiva störningar
Affektiva störningar, psykotiska
AIDS-demens
Alexi
Alkoholbetingad varaktig minnesstörning
Alkoholförgiftning
Alkoholism
Alkoholmissbruk
Alkoholpsykoser
Alzheimers sjukdom
Amfetaminmissbruk
Anorexia nervosa
Anpassningssvårigheter
Antisocial personlighetsstörning
Anxiety Disorders
Aspergers syndrom
Autism
Avvikande beteende

B

Beroende personlighetsstörning
Beteendestörningar hos barn
Beteendestörningar, REM-sömn
Binge Drinking
Binge-Eating Disorder
Body Dysmorphic Disorders
Bulimia nervosa

C

Capgras syndrom
Creutzfeldt-Jakobs syndrom

D

Dagenures
Delirium
Delirium tremens
Delirium, demens, kognitiva störningar med minnesförlust
Delusional Parasitosis
Demens
Demens, vaskulär
Depressiv sjukdom
Depressive Disorder, Treatment-Resistant
Diffuse Neurofibrillary Tangles with Calcification
Disorders of Sex Development
Dissociativa störningar
Drogmissbruk, intravenöst
Dyscalculia
Dyslexi, förvärvad
Dyspareuni
Dyssomnia

E

Eating Disorders
Eliminationsstörningar
Enures
Erektil dysfunktion
Exhibitionism

F

Fencyklidinmissbruk
Fetischism (Psykiatrisk)
Fobier
Fönstertittande
Frontotemporal Dementia
Frontotemporal Lobar Degeneration

G

Gränspsykos

H

Hårryckningsmani
Hasardspel
Haschmissbruk
Heroinberoende
Histrionisk personlighetsstörning
Hörseluppfattningsstörningar
Huntingtons sjukdom
Hypersomni, idiopatisk
Hypokondri
Hysteri

I

Impulskontrollstörningar
Inhalant Abuse
Inlärningsstörningar
Insomningsproblem och tidigt uppvaknade
Intellectual Disability
Involutionsdepression

J

Jetlag

K

Kataplexi
Kleine-Levins syndrom
Kluver-Bucys syndrom
Kognitiva störningar
Kokainmissbruk
Kommunikationsproblem
Konversionsstörning
Korsakoffs syndrom
Krigsneuroser
Kvinliga triaden

L

Lässvårigheter
Lewykropp-sjukdom

M

Manodepressiv sjukdom
Masochism
Matnings- och ätstörningar hos barn
Medvetandegrad, nedsatt
Mild Cognitive Impairment
Minnesförlust
Minnesförlust, anterograd
Minnesförlust, retrograd
Missbruksrelaterade sjukdomar
Morfinberoende
Morgellons sjukdom
Motoriska störningar
Multiinfarktdemens
Munchhausens syndrom
Mutism

N

Narkolepsi
Narkotikamissbruk
Nattenures
Nattlig paroxysmal dystoni
Nattskräck
Neurasteni
Neurocirkulatorisk asteni
Neurotiska störningar

O

Obsessive Hoarding
Onormalt stort sömnbehov

P

Panikattack
Paranoia
Paranoisk personlighetsstörning
Parasomni
Parasomni, REM-sömn
Passiv-aggressiv personlighetsstörning
Pedofili
Personlighetsklyvning
Personlighetsstörningar
Pica
Picks sjukdom
Postpartumdepression
Premature Ejaculation
Primary Progressive Nonfluent Aphasia
Psykiska störningar diagnostiserade i barndomen
Psykoser, toxiska
Psykosexuella störningar
Psykotiska störningar
Pyromani

R

Rastlösa ben-syndrom
Reaktiv kontaktstörning

S

Sadism
Schizofreni
Schizofreni i barndomen
Schizofreni och störningar med psykotiska drag
Schizofreni, desorienterad
Schizofreni, kataton
Schizofreni, paranoid
Schizoid personlighetsstörning
Schizotyp personlighetsstörning
Seasonal Affective Disorder
Separationsångest
Sexuella avvikelser
Sexuella och könsidentitetsstörningar
Simulerade sjukdomar
Sinnesjämviktsstörningar
Sleep-Wake Transition Disorders
Somatoforma störningar
Sömnbrist
Sömngång
Sömnparalys
Sömnrubbningar, intrinsiska
Sömnstörningar
Sömnstörningar, dygnsrytm
Stämningsstörningar
Stereotyp rörelsestörning
Stört uppvaknande
Stressyndrom, posttraumatiskt
Stressyndrom, traumatiskt
Stressyndrom, traumatiskt, akut
Symbiogen psykos

T

Tandgnissling under sömn
Tarmtömning, ofrivillig
Tickrubbningar
Tobaksberoende
Torgskräck
Total minnesförlust, övergående
Tourettes syndrom
Transsexualism
Transvestism
Tvångsbeteende, personlighetsstörning
Tvångssyndrom

U

Uppmärksamhets- och beteendestörningar
Utvecklingsstörningar
Utvecklingsstörningar hos barn, genomgripande

V

Vaginism

W

Wernickes encefalopati

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer