FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Sår och skador)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Armskador -- Benbrott -- Benskador -- Bett och stick -- Brännskador -- Bristning -- Bröstkorgsskador -- Bukskador -- Chock, traumatisk -- Dislokationer -- Drunkning -- Elektriska skador -- Förlossningsskador -- Främmande kroppar -- Frostskada -- Handskador -- Höftskador -- Kraniocerebralt trauma -- Nackskador -- Nervsystemets skador -- Ryggmärgsskador -- Ryggradsskador -- Ryggskador -- Sår, icke-penetrerande -- Sår, penetrerande -- Senskador -- Strålningsskador -- Stukningar och vrickningar -- Tandskador -- Tryckskada -- Värmesjuka -

A

Abducensnervskada
Accessory Nerve Injuries
Akut strålningssyndrom
Amputation, traumatisk
Ankle Fractures
Ansikts- och käkskador
Ansiktsskador
Aortabristning
Armskador
Artificial Lens Implant Migration

B

Bäckenlösning
Belastningsskador
Benbrott
Benskador
Besoar
Bett och stick
Blåmärken
Blixtolyckor
Brännskador
Brännskador i ögonen
Bristning
Broskfrakturer
Bröstkorgsskador
Bröstryggmärgssyndrom
Bukskador

C

Cerebralt hematom, traumatiskt
Cerebrospinal otorre
Cerebrospinal rinorre
Cerebrovaskulära skador
Chock, traumatisk
Colles fraktur
Conducted Energy Weapon Injuries
Contrecoup Injury
Corneal Perforation
Corpse Dismemberment

D

Dekapitation
Diafragmabråck, traumatiskt
Diffus axonskada
Dislokationer
Dissektion av inre halsartär
Drunkning
Dykarsjuka

E

Elektriska brännskador
Elektriska skador
Epiduralblödning, kraniell
Epilepsi, posttraumatisk
Esofagusperforation
Eye Injuries
Eye Injuries, Penetrating

F

Facialisnervskador
Falsk led
Felställningsfrakturer
Fingerskador
Förlossningsskador
Fotledsskador
Fotskador
Frakturer, öppna
Frakturer, slutna
Frakturer, spontana
Främmande kroppar
Främmande kroppar i ögat
Främmandekroppsförflyttningar
Främmandekroppsgranulom
Främmandekroppsreaktion
Frostskada

G

Glossopharyngeal Nerve Injuries

H

Halsartär-sinus cavernosusfistel
Halsartärskador
Handledsskador
Handskador
Hjärnblödning, traumatisk
Hjärnnervskador
Hjärnskada, bestående
Hjärnskador
Hjärnskakning
Hjärnstamsblödning, traumatisk
Hjärtskador
Höftfrakturer
Höftledsdislokation
Höftskador
Humeral Fractures
Huvudskador, penetrerande
Huvudskador, slutna
Hypoglossal Nerve Injuries

I

Idrottsskador
Iliotibial Band Syndrome
Inhalationsbrännskador
Inhalationsskador, rök
Insektsbett och insektsstick
Instabil bröstkorg
Intra-Articular Fractures
Intrakraniell blödning, traumatisk
Intrauterine Device Migration

K

Käkfrakturer
Karpaltunnelsyndrom
Kemiska brännskador
Knädislokation
Knäskador
Köldknölar
Koma, posttraumatisk
Kompressionsfrakturer
Kraniocerebralt trauma
Krossyndrom
Kubitaltunnelsyndromet
Kvävning

L

Lacerationer
Läckage av diagnostiska och terapeutiska medel
Lårbensfrakturer
Lårbenshalsfrakturer
Laryngeal Nerve Injuries
Leukemi, strålningsframkallad
Lingual Nerve Injuries
Livmoderbristning
Livmoderperforation
Lungskada
Luxationsfrakturer

M

Magruptur
Människobett
Maxillary Fractures
Medial Tibial Stress Syndrome
Missbildningar, strålningsframkallade
Mjältbristning
Mjukdelsskador
Monteggias fraktur
Multitrauma

N

Nackskador
Nålsticksskador
Nära-drunkning
Nasal Septal Perforation
Nervsystemets skador

O

Occupational Injuries
Oculomotor Nerve Injuries
Okbensfrakturer
Olfactory Nerve Injuries
Orbital Fractures
Ormbett
Osteoporotic Fractures
Osteoradionekros

P

Paralys hos spädbarn
Patelladislokation
Peripheral Nerve Injuries
Periprosthetic Fractures
Pisksnärtskador
Pneumocefalus
Postkommotionella syndrom

R

Recurrent Laryngeal Nerve Injuries
Retropneumoperitoneum
Revbensfrakturer
Ryggmärgskompression
Ryggmärgsskador
Ryggradsfrakturer
Ryggradsskador
Ryggskador

S

Sår, icke-penetrerande
Sår, penetrerande
Sårinfektioner
Scorpion Stings
Senskador
Shaken baby-syndrom
Självstympning
Skallbasfraktur
Skallfraktur, nedtryckt
Skallfrakturer
Skenbensfrakturer
Skottskador
Skulderdislokation
Skulderfrakturer
Solskador
Solsting
Spider Bites
Splenosis
Splitterfrakturer
Sprängskador
Stickskador
Strålbensfrakturer
Stråldermatit
Strålningspneumonit
Strålningsskador
Strålningsskador, experimentella
Stukningar och vrickningar
Subaraknoidal blödning, traumatisk
Subduralblödning
Subduralblödning, akut
Subduralblödning, intrakraniell
Subduralblödning, kronisk
Synnervsskador

T

Tandfrakturer
Tandluxation
Tandskador
Tandsprickor
Tendinopati
Tennisarmbåge
Tick Bites
Trigeminal Nerve Injuries
Trochlear Nerve Injuries
Trumhinneperforation
Tryckskada
Tumörer, strålningsframkallade

U

Ulnafrakturer
Ulnarnervkompressionssyndrom
Underarmsskador
Underkäksfrakturer
Underkäksskador
Utmattningsfrakturer

V

Vagus Nerve Injuries
Värmesjuka
Värmeslag
Värmeutmattning
Vascular System Injuries
Vertebralisdissektion
Vestibulocochlear Nerve Injuries

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer