FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Tumörer)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Cancerförstadier -- Cystor -- Graviditetskomplikationer, tumörer -- Hamartom -- Neoplastiska syndrom, ärftliga -- Paraneoplastiska syndrom -- Tumörer, experimentella -- Tumörer, histologisk typ -- Tumörer, lokalisering -- Tumörer, multipla primära -- Tumörer, strålningsframkallade -- Tumörprocesser -- Tumörvirusinfektioner -

A

Aberrant Crypt Foci
Acinärcellskarcinom
Acrospiroma
ACTH-producerande hypofysadenom
ACTH-syndrom, ektopiskt
Adamantinom
Adenofibrom
Adenokarcinom
Adenokarcinom, bronkiolo-alveolär
Adenokarcinom, follikulärt
Adenokarcinom, mucinös
Adenokarcinom, papillärt
Adenokarcinom, sebaceus
Adenokarcinom, skirröst
Adenolymfom
Adenom, acidofilt
Adenom, basofilt
Adenom, kromofobt
Adenom, oxyfilt
Adenom, pleomorft
Adenom, villöst
Adenoma, Islet Cell
Adenomatös tjocktarmspolypos
Adenomatos, pulmonell
Adenomatösa polyper
Adenomyoepiteliom
Adenomyom
Adenosarkom
Adrenokortikalt karcinom
AIDS-relaterat lymfom
Akantom
Akustikusneurinom
Akut bifenotypisk leukemi
Ameloblastom
Analkörteltumörer
Anaplasi
Angiofibrom
Angiokeratom
Angiolipom
Angiomyolipom
Angiomyom
Ansiktstumörer
Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis
Apudom
Araknoidalcystor
Astrocytom

B

B-cellsleukemi
B-cellsleukemi, kronisk
B-cellslymfom
Bäckentumörer
Basalcellskarcinom
Basalcellsnevussyndrom
Basalcellstumörer
Bencystor
Bencystor, aneurysmala
Benmärgstumörer
Benvävnadstumörer
Bihåletumörer
Bindhinnetumörer
Bindvävstumörer
Binjurebarksadenom
Binjurebarkstumörer
Binjureresttumör
Binjuretumörer
Birt-Hogg-Dube Syndrome
Bisköldkörteltumörer
Blå nevus
Blandtumör, malign
Blandtumör, mesodermal
Blastkris
Blindtarmstumörer
Blodcancer
Blodtumörer
Bowens sjukdom
Brankiom
Brenners tumör
Bronkialtumörer
Bronkogen cysta
Brosktumör
Bröstcysta
Bröstkorgstumörer
Brösttumörer
Brösttumörer hos djur
Brösttumörer hos män
Brösttumörer, experimentella
Bukfibromatos
Bukhinnetumörer
Bukspottkörtelcysta
Bukspottkörteltumörer
Buktumörer
Burkitts lymfom
Buschke-Lowenstein Tumor

C

Cancerförstadier
Carcinogenesis
Carcinoma, Islet Cell
Carcinoma, Transitional Cell
Carney Complex
Celltransformation, neoplastisk
Celltransformation, viral
Cementom
Centrala nervsystemets cystor
Centrala nervsystemets tumörer
Centrala nervsystemets venöst angiom
Cervikal intraepitelial neoplasi
Choroid Neoplasms
Cirkulerande tumörceller
Colloid Cysts
Composite Lymphoma
Cystadenofibroma
Cystadenokarcinom
Cystadenokarcinom, mucinöst
Cystadenokarcinom, papillärt
Cystadenokarcinom, seröst
Cystadenom
Cystadenom, mucinöst
Cystadenom, papillärt
Cystadenom, seröst
Cystor

D

Denys-Drashs syndrom
Dermatofibrosarkom
Dermoidcysta
Desmoplastic Small Round Cell Tumor
Duktal karcinom
Duktal karcinom, bröst
Duktal karcinom, icke-infiltrerande
Dysgerminom
Dysplastiskt nevussyndrom

E

Ear Neoplasms
Eccrine Porocarcinoma
Ehrlichtumör
Endodermal sinustumör
Endometrietumörer
Enteropathy-Associated T-Cell Lymphoma
Enzootisk bovin leukos
Ependymom
Epidermal dysplasi, verruciform
Epidermoidcysta
Epiduraltumörer
Epstein-Barrvirusinfektioner
Erytroplasi
Esofaguscysta
Estesioneuroblastom, olfaktorisk
Exostoser, multipla ärftliga
Eye Neoplasms
Eyelid Neoplasms

F

Fågelleukos
Fågelsarkom
Fallopian Tube Neoplasms
Feokromocytom
Fettvävnadstumörer
Fibervävnadstumörer
Fibroadenom
Fibroepiteltumörer
Fibrom
Fibrom, desmoplastiskt
Fibrom, ossifierande
Fibromatos, aggressiv
Fibrosarkom
Flertaliga lungknutor
Follikulär cysta
Follikulärt dendritcellsarkom

G

Gallblåsetumörer
Gallgångsadenom
Gallgångstumörer
Gallvägstumörer
Gangliogliom
Ganglioncystor
Ganglioneuroblastom
Ganglioneurom
Gardners syndrom
Gastrinom
Gastrointestinala stromatumörer
Genitala tumörer hos män
Germinom
Gestational Trophoblastic Disease
Glattmuskeltumör
Glioblastom
Gliom
Gliom, subependymalt
Gliosarkom
Glomus jugulare-tumör
Glomus tympanicum-tumör
Glukagonom
Gomtumörer
Gonadoblastom
Gonadvävnadstumörer
Granularcellstumör
Granulosacellstumör
Graviditetskomplikationer, tumörer
Gynekologiska tumörer

H

Hamartom
Hamartomsyndrom, multipelt
Hårcellsleukemi
Hemangioblastom
Hemangioendoteliom
Hemangioendoteliom, epitelioid
Hemangiom
Hemangiom, kapillärt
Hemangiom, kavernöst
Hemangiom, kavernöst, centrala nervsystemet
Hemangiopericytom
Hemangiosarkom
Hepatoblastom
Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome
Hidrocystom
Histiocytiskt sarkom
Histiocytneoplasmer, maligna
Histiocytom
Histiocytom, benignt fibröst
Histiocytom, malignt fibröst
Hjärnhinnetumörer
Hjärnnervstumörer
Hjärnstamstumörer
Hjärntumörer
Hjärnventrikeltumörer
Hjärttumörer
Hodgkins sjukdom
Hormonkörteltumörer
Hudadnexakarcinom
Hudtumörer
Huvud- och halstumörer
Hydatidmola
Hydatidmola, invasiv
Hypofarynxtumörer
Hypofystumörer
Hypotalamustumörer

I

Icke-odontogena cystor
Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig
Ileumtumörer
Immunproliferativ rubbning i tunntarmen
Inflammatory Breast Neoplasms
Infratentoriella tumörer
Insulinom
Interdigiterande dendritcellsarkom
Intraocular Lymphoma
Iristumörer

J

Jättecellskarcinom
Jättecellstumör i skelettet
Jättecellstumörer
Jejunaltumörer

K

Käkcystor
Käkhåletumörer
Käktumörer
Karcinoid hjärtsjukdom
Karcinoidtumör
Karcinom
Karcinom 256, Walker
Karcinom, adenocystiskt
Karcinom, adenoskvamöst
Karcinom, basoskvamöst
Karcinom, bronkogent
Karcinom, Brown-Pearce
Karcinom, embryonalt
Karcinom, endometrioid typ
Karcinom, hepatocellulärt
Karcinom, Krebs 2
Karcinom, lobulärt
Karcinom, medullärt
Karcinom, neuroendokrint
Karcinom, papillärt
Karcinom, papillärt, follikulärt
Karcinom, småcelligt
Karcinom, storcelligt
Karcinom, verruköst
Karcinoma in situ
Karcinosarkom
Kärltumörer
Kärlvävnadstumörer
Karotiskörteltumör
Kasabach-Merritt Syndrome
Kattleukemi
Keratos, aktinisk
Klarcellsadenokarcinom
Klarcellssarkom
Klatskins tumör
Knäveckscysta
Knuta i sköldkörtel
Kokarcinogenes
Kolangiokarcinom
Koledokuscysta
Kondroblastom
Kondromatos
Kondrosarkom
Könssträngstumörer
Kordom
Koriokarcinom
Koriokarcinom, icke-graviditetsbetingad
Körtelsvulst
Körteltumör
Kraniofaryngiom
Kronisk vagel
Krukenbergs tumör

L

Lambert-Eaton myastent syndrom
Langerhanscellssarkom
Läpptumörer
Lårbenstumörer
Leiomyom
Leiomyom, epitelioid
Leiomyomatos
Leiomyosarkom
Lentigo, malign
Leukemi L1210
Leukemi L5178
Leukemi P388
Leukemi, basofil, akut
Leukemi, eosinofil, akut
Leukemi, erytroblastisk, akut
Leukemi, experimentell
Leukemi, lymfoid
Leukemi, monocytisk, akut
Leukemi, myeloid
Leukemi, myeloid, aggressivfas
Leukemi, myeloid, kronisk fas
Leukemi, myeloid, kronisk, atypisk, BCR-ABL negativ
Leukemi, myeloid, kronisk, BCR-ABL positiv
Leukemi, prolymfocytär
Leukemi, promyeloisk, akut
Leukemi, strålningsframkallad
Leukemia, Large Granular Lymphocytic
Leukemia, myeloisk, akut
Leukemia, Prolymphocytic, B-Cell
Leukemiinfiltration
Leukoplaki
Leukoplaki, hårig
Leukoplaki, oral
Levercellsadenom
Leverfläck
Levertumörer
Levertumörer, experimentella
Leydigcellstumör
Li-Fraumenis syndrom
Lillhjärnetumörer
Limbisk encefalit
Linitis plastica
Lipoblastoma
Lipom
Liposarkom
Livmoderhalsdysplasi
Livmoderhalstumörer
Livmodertumörer
Luftstrupstumörer
Luftvägstumörer
Lungblastom
Lungkarcinom, icke-småcelligt
Lungkarcinom, Lewis
Lungröntgenskugga
Lungsäckstumörer
Lungtumörer
Luteom
Lymfangioleiomyomatos
Lymfangiom
Lymfangiom, cystiskt
Lymfangiomyom
Lymfangiosarkom
Lymfkärltumörer
Lymfmetastas
Lymfocele
Lymfom
Lymfom, diffust storcelligt
Lymfom, follikulärt
Lymfom, mantle-cell
Lymfom, storcelligt, anaplastiskt
Lymfom, storcelligt, immunoblastiskt
Lymfomatoid granulomatos
Lymfomatoid papulos
Lymphoma, Extranodal NK-T-Cell
Lymphoma, Primary Cutaneous Anaplastic Large Cell
Lymphoma, Primary Effusion
Lynch syndrom II

M

Mag-tarmtumörer
Magsäckstumörer
Malignt karcinoidsyndrom
MALT-lymfom
Mareks sjukdom
Mastcellsleukemi
Mastcellssarkom
Mastocytom
Mastocytom, hud
Mastocytos
Mastocytos, kutan
Mastocytos, systemisk
Matsmältningssystemets tumörer
Matstrupstumörer
Maxillary Neoplasms
Mediastinal cysta
Mediastinala tumörer
Medulloblastom
Megakaryoblastisk leukemi, akut
Meigs syndrom
Melanom
Melanom, amelanotiskt
Melanom, experimentellt
Meningeal karcinomatos
Meningiom
Merkelcellskarcinom
Mesenkymalt kondrosarkom
Mesenkymom
Mesonefrom
Mesoteliom
Mesoteliom, cystiskt
Mesoteltumörer
Metastaser
Metastaser av okänt ursprung
Mjälttumörer
Mjukdelstumörer
Mongolfläck
Muir-Torres syndrom
Mukoepidermoid tumör
Mullers blandtumör
Multipelt myelom
Multipla hormonella tumörer
Multipla hormonella tumörer typ 1
Multipla hormonella tumörer typ 2a
Multipla hormonella tumörer typ 2b
Munhåletumörer
Muskeltumörer
Muskelvävnadstumörer
Mycosis fungoides
Myelit, transversell
Myelolipom
Myelomonocytleukemi, akut
Myelomonocytleukemi, juvenil
Myelomonocytleukemi, kronisk
Myoepiteliom
Myofibrom
Myofibromatos
Myom
Myosarkom
Myxoidliposarkom
Myxom
Myxosarkom

N

Näs-svalgtumörer
Nästumörer
Näthinnetumörer
Navelcysta
Nefrom, mesoblastiskt
Nelsons syndrom
Neoplasm Micrometastasis
Neoplastiska syndrom, ärftliga
Nervskidetumörer
Nervsystemets tumörer
Nervtumör
Nervvävnadstumörer
Neurilemmom
Neuroblastom
Neurocytom
Neuroektodermal tumor, melanotisk
Neuroektodermala tumörer
Neuroektodermala tumörer, primitiva
Neuroektodermala tumörer, primitiva, perifera
Neuroendokrina tumörer
Neuroepiteltumörer
Neurofibrom
Neurofibrom, plexiform
Neurofibromatos 1
Neurofibromatos 2
Neurofibromatoser
Neurofibrosarkom
Neurotekeom
Nevi och melanom
Nevus, epiteloid och spindelcell
Nevus, intradermal
Nevus, Sebaceous of Jadassohn
Nevus, spindelcell
Njurcellskarcinom
Njurtumörer
Non-Hodgkins lymfom
Nysttumör

O

Odontogen follikulär cysta
Odontogen tumor, skvamös
Odontogena cystor
Odontogena cystor, förkalkade
Odontogena tumörer
Odontom
Oligodendrogliom
Opsoclonus-myoclonus syndrom
Orbital Neoplasms
Orofarynxtumörer
Osteoblastom
Osteokondrom
Osteokondromatos
Osteom
Osteom, osteoid
Osteosarkom
Osteosarkom, juxtakortikal
Otas nevus
Otorhinolaryngologic Neoplasms
Ovarian Cysts
Ovarian Neoplasms

P

Paget Disease, Extramammary
Pagetoid Reticulosis
Pagets sjukdom i bröstkörteln
Pallister-Hall syndrom
Pancoasts syndrom
Pankreaskarcinom, duktalt
Pankreatisk pseudocysta
Papillom
Papillom, choroid plexus
Papillom, intraduktalt
Papillom, inverterat
Paragangliom
Paragangliom, extraadrenalt
Paraneoplastic Syndromes, Ocular
Paraneoplastisk cerebellär degeneration
Paraneoplastisk polyneuropati
Paraneoplastiska endokrina syndrom
Paraneoplastiska syndrom
Paraneoplastiska syndrom, nervsystemet
Parodontal cysta
Parotid Neoplasms
Parovarialcysta
PEComa
Penistumörer
Perifera nervsystemets tumörer
Peutz-Jeghers syndrom
Phyllodes tumör
Pigmentnevus
Pilomatrikom
Pilonidalcysta
Pinealom
Plasmacellsleukemi
Plasmacellsneoplasmer
Plasmacytom
Plexus choroideustumörer
Polycystiskt ovariesyndrom
Poroma
Pre-B-cellsleukemi
Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma
Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma
Preleukemi
Prolaktinom
Prostataneoplasi, intraepitelial
Prostatatumörer
Prostatic Neoplasms, Castration-Resistant
Proteus syndrom
Pseudomyxoma peritonei
Pulmonell adenomatos hos får
Pulmonellt skleroserande hemangiom

R

Rabdoid tumör
Rabdomyom
Rabdomyosarkom
Rabdomyosarkom, alveolärt
Rabdomyosarkom, embryonalt
Radikulär cysta
Ranula
Rectal Neoplasms
Resttumör
Retinoblastom
Retroperitoneala tumörer
Ryggmärgstumörer
Ryggradstumörer

S

Sarcoma, Alveolar Soft Part
Sarcoma, Ewing
Sarkom
Sarkom 180
Sarkom 37
Sarkom, experimentell
Sarkom, Kaposis
Sarkom, myeloisk
Sarkom, småcelligt
Sarkom, synovialt
Sarkom, Yoshida
Seminom
Sertoli-Leydigcellstumör
Sertolicellstumör
Sezarys syndrom
Sigmoidtumörer
Signetringcellscancer
Sister Mary Joseph's Nodule
Skallbastumörer
Skalltumörer
Skelettumörer
Skivepitelkarcinom
Skivepiteltumörer
Sköldkörteltumörer
Slemcysta
Småcelligt lungkarcinom
Solitär fibrös lungsäckstumör
Solitära fibrösa tumörer
Somatostatinom
Spottkörteltumörer
Spottkörteltumörer, underkäke
Stromasarkom i livmoderslemhinnan
Stromatumörer i livmoderslemhinnan
Struma ovarii
Struphuvudtumörer
Sturge-Webers syndrom
Sublinguala körteltumörer
Supratentoriella tumörer
Svalgtumörer
Svettkörtelsadenom
Synnervsgliom
Synnervstumörer
Synovialcysta
Syringom

T

T-cellsleukemi
T-cellsleukemi, kronisk
T-cellsleukemi, vuxna
T-cellslymfom
T-cellslymfom, kutant
T-cellslymfom, perifert
Tandköttstumörer
Tarlovs cystor
Tarmkäxcysta
Tarmtumörer
Tekom
Teratokarcinom
Teratom
Testikeltumörer
Tillväxthormonproducerande hypofysadenom
Tjock- och ändtarmstumörer
Tjocktarmstumörer
Tolvfingertarmstumörer
Tonsilltumörer
Triple Negative Breast Neoplasms
Trofoblasttumör, placenta
Trofoblasttumörer
Tuberös skleros
Tumörer i ändtarmsöppningen
Tumörer i blindtarmsbihang
Tumörer i gemensamma gallgången
Tumörer i svettkörtlar
Tumörer i talgkörtlar
Tumörer, adnexa och hudbihang
Tumörer, bindväv och mjukdelar
Tumörer, cystiska, mucinösa och serösa
Tumörer, duktala, lobulära och medullära
Tumörer, experimentella
Tumörer, germinalcells- och embryonala
Tumörer, histologisk typ
Tumörer, hormonberoende
Tumörer, komplexa och blandade
Tumörer, körtel och epitel
Tumörer, lokalisering
Tumörer, multipla primära
Tumörer, posttraumatiska
Tumörer, sekundära primära
Tumörer, strålningsframkallade
Tumörinvasivitet
Tumörprocesser
Tumörrecidiv, lokalt
Tumörtillbakagång, spontan
Tumörutsådd
Tumörvirusinfektioner
Tungtumörer
Tymom
Tymustumörer
Tyreoglossuscysta

U

Underkäkstumörer
Urinblåsetumörer
Urinledartumörer
Urinrörstumörer
Urinvägstumörer
Urogenitala tumörer
Urticaria pigmentosa
Uvealtumörer

V

Vaginaltumörer
Vårtor
Vätskeutgjutning i lungsäcken, malign
Veneriska tumörer hos djur
Vipom
Vulvatumörer

W

WAGR-syndrom
Waldenströms makroglobulinemi
Wilms tumör

X

Xeroderma pigmentosum

Z

Zollinger-Ellisons syndrom

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer