FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Urogenitala sjukdomar hos män)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Könsorganens sjukdomar hos män -- Tuberkulos, urogenital -- Urinvägssjukdomar -- Urogenitala missbildningar -- Urogenitala tumörer -

4

46, XX Disorders of Sex Development
46, XX Testicular Disorders of Sex Development
46, XY Disorders of Sex Development

A

Acidos, renal tubulär
Acute Kidney Injury
Adrenogenitalt syndrom
AIDS-associerad nefropati
Albuminuri
Androgenokänslighetssyndrom
Ansträngningsinkontinens
Anti-GBM-sjukdom
Apermi
Astenozoospermi
Azoospermi
Azotemi

B

Bakteriuri
Balanit
Balanitis xerotica obliterans
Balkan-nefropati
Barnlöshet
Barnlöshet hos män
Bartters sjukdom
Binjurebarkshyperplasi, medfödd
Bitestikelinflammation
Blåsexstrofi
Blåshalshinder
Blåskatarr
Blåsstörning, neurogen
Blod i urin
Blodbråck

C

Cardio-Renal Syndrome
Cystinuri
Cystit, interstitiell
Cystnjure
Cystocele

D

Dagenures
Dent Disease
Denys-Drashs syndrom
Diabetes insipidus
Diabetes insipidus, nefrogen
Diabetes insipidus, neurogen
Diabetiska njursjukdomar
Disorders of Sex Development
Dyspareuni

E

Enures
Epispadi
Erektil dysfunktion

F

Familial Hypophosphatemic Rickets
Fanconis syndrom
Fokal segmental glomeruloskleros
Förhudsförträngning
Fourniers gangrän
Frasiers syndrom
Freemartinism

G

Genitala tumörer hos män
Genitalherpes
Gitelmans syndrom
Glomerulonefrit
Glomerulonefrit, IgA
Glomerulonefrit, membranös
Glomerulonefrit, membranproliferativ
Glukosuri, renal
Gonaddysgenesi
Gonaddysgenesi, 46,XX
Gonaddysgenesi, 46,XY
Gonaddysgenesi, blandad
Gonadoblastom
Gonorré
Granuloma inguinale

H

Hartnups sjukdom
Hemoglobinuri
Hemolytiskt uremiskt syndrom
Hemospermi
Hepatorenalt syndrom
Hydronefros
Hyperandrogenism
Hyperoxaluri
Hyperoxaluri, primär
Hypertoni, renal
Hypertoni, renovaskulär
Hypofosfatemi, familjär
Hypospadi

I

Impotens, vaskulärt betingad

K

Kallmanns syndrom
Klamydiainfektioner
Klinefelters syndrom
Könsorganens sjukdomar hos män
Könssjukdomar
Könssjukdomar, bakteriella
Kryptorkism

L

Leydigcellstumör
Liddle Syndrome
Lipoidnefros
Lupusnefrit
Lymphogranuloma venereum

M

Multicystisk dysplastisk njure

N

Nattenures
Nefrit, ärftlig
Nefrit, interstitiell
Nefrokalcinos
Nefrolitias
Nefrom, mesoblastiskt
Nefros
Nefroskleros
Nefrotiskt syndrom
Njurartärhinder
Njurbarksnekros
Njurcellskarcinom
Njurfunktion, nedsatt
Njurfunktionsförsämring, kronisk
Njurinflammation
Njurkanalnekros, akut
Njurnekros, papillär
Njursjukdomar
Njurstenar
Njursvikt, kronisk
Njurtuberkulos
Njurtumörer

O

Okulocerebrorenalt syndrom
Oligospermi
Oliguri
Ovotesticular Disorders of Sex Development

P

Parafimos
Pelvic Floor Disorders
Penisinduration
Penissjukdomar
Penistumörer
Perinefrit
Polycystnjure
Polycystnjure, autosomal dominant
Polycystnjure, autosomal recessiv
Polyuri
Premature Ejaculation
Priapism
Prostataförstoring
Prostatasjukdomar
Prostatatumörer
Prostatic Neoplasms, Castration-Resistant
Prostatit
Proteinuria
Pseudohypoaldosteronism
Pungåderbråck
Pyelit
Pyelocystit
Pyelonefrit
Pyelonefrit, xantogranulomatös
Pyonefros
Pyuri

R

Renal aminoaciduri
Renal Nutcracker Syndrome
Renal osteodystrofi
Renal tubulär transport, medfödda rubbningar
Reproductive Tract Infections
Retrocaval Ureter

S

Schanker, mjuk
Schistosomiasis haematobia
Sertoli Cell-Only Syndrome
Sertoli-Leydigcellstumör
Sertolicellstumör
Sex Chromosome Disorders of Sex Development
Sexuell infantilism
Sexuella störningar, fysiologiska
Socker i urin
Spermatocele
Svampnjure
Syfilis

T

Testikelinflammation
Testikelsjukdomar
Testikeltorsion
Testikeltumörer
Trängningsinkontinens
Tuberkulos hos mannen, genital
Tuberkulos, urogenital
Turners syndrom

U

Upphävd urinutsöndring
Uremi
Uretärhinder
Uretärstenar
Ureterolitiasis
Uretrahinder
Urinary Bladder, Overactive
Urinblåsefistel
Urinblåsesjukdomar
Urinblåsestenar
Urinblåsetumörer
Urineringsstörningar
Urininkontinens
Urinledarbråck
Urinledarsjukdomar
Urinledartumörer
Urinrörsförträngning
Urinrörsinflammation
Urinrörssjukdomar
Urinrörstumörer
Urinstämma
Urinvägsfistel
Urinvägsinfektioner
Urinvägssjukdomar
Urinvägsstenar
Urinvägstumörer
Urogenitala missbildningar
Urogenitala tumörer
Urolitiasis

V

Vattenbråck
Vesikoureteral reflux

W

WAGR-syndrom
Wilms tumör
Wolframs syndrom

Z

Zellwegers syndrom

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer