FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Virussjukdomar)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Arbovirusinfektioner -- DNA-virusinfektioner -- Eye Infections, Viral -- Hjärnhinneinflammation, viral -- Hjärninflammation, viral -- Hudsjukdomar, virala -- Könssjukdomar -- Opportunistiska infektioner -- RNA-virusinfektioner -- Slow virus-sjukdomar -- Tumörvirusinfektioner -- Virushepatit, djur -- Virushepatit, human -- Virussjukdomar i centrala nervsystemet -

A

Adenovirusinfektioner
Adenovirusinfektioner, humana
Afrikansk hästpest
Afrikansk svinpest
AIDS
AIDS hos katter
AIDS hos möss
AIDS-arterit, centrala nervsystemet
AIDS-associerad nefropati
AIDS-demens
AIDS-relaterade opportunistiska infektioner
AIDS-relaterat komplex
Aleutisk minksjukdom
Alfavirusinfektioner
Apkoppor
Arbovirusinfektioner
Arenavirusinfektioner
Arterivirusinfektioner
Astrovirusinfektioner
Avulavirusinfektioner

B

Bältros
Bells pares
Bindhinneinflammation, akut hemorragisk
Bindhinneinflammation, viral
Birnaviridaeinfektioner
Blåtunga
Border disease
Bornavirusinfektion
Bornholmssjuka
Boskapspest
Bovine Virus Diarrhea-Mucosal Disease
Bronkiolit, viral
Bunyaviridaeinfektioner
Burkitts lymfom
Buschke-Lowenstein Tumor

C

Caliciviridaeinfektioner
Cardiovirusinfektioner
Circoviridaeinfektioner
Coinfection
Coloradofästingfeber
Coronaviridaeinfektioner
Coronavirusinfektioner
Coxsackievirusinfektioner
Cytomegalovirusinfektioner
Cytomegalovirusretinit

D

Deltaretrovirusinfektioner
Dengue
DNA-virusinfektioner

E

ECHO-virusinfektioner
Efemeralfeber
Ektromeli, smittsam
Ektyma, smittsam
Enterovirusinfektioner
Enzootisk bovin leukos
Epidermal dysplasi, verruciform
Epstein-Barrvirusinfektioner
Erythema infectiosum
Eye Infections, Viral

F

Fågelinfluensa
Fågelleukos
Fågelsarkom
Fästingburna sjukdomar
Filovirusinfektioner
Flaviridaeinfektioner
Flavivirusinfektioner
Förkylning

G

Gastroenteritis, Transmissible, of Swine
Genitalherpes
Gula febern

H

Hantavirus pulmonellt syndrom
Hantavirusinfektioner
Hästencefalomyelit
Hästencefalomyelit, östlig
Hästencefalomyelit, västlig
Hästencefalomyelit, venezuelansk
Hemorragisk feber med renalt syndrom
Hemorragisk feber, Amerikansk
Hemorragisk feber, Ebola
Hemorragisk feber, Krim
Hemorragisk feber, Omsk
Hemorragisk septikemi, viral
Hemorragiska febrar, virala
Hemorragiskt syndrom, bovint
Henipavirusinfektioner
Hepadnaviridae-infektioner
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit B, kronisk
Hepatit C
Hepatit C, kronisk
Hepatit D
Hepatit D, kronisk
Hepatit E
Hepatit, infektiös, hos hundar
Herpangina
Herpes simplex
Herpes Zoster Ophthalmicus
Herpes zoster oticus
Herpeskeratit
Herpesviridaeinfektioner
Hiv-associerat lipodystrofisyndrom
HIV-avtacklingssyndrom
HIV-enteropati
HIV-infektioner
HIV-positivitet
Hjärnhinneinflammation, aseptisk
Hjärnhinneinflammation, viral
Hjärninflammation
Hjärninflammation, Arbovirus
Hjärninflammation, fästingburen
Hjärninflammation, herpes simplex
Hjärninflammation, japansk
Hjärninflammation, kalifornisk
Hjärninflammation, St. Louis
Hjärninflammation, varicella zoster
Hjärninflammation, viral
Hönskoppor
Hoppsjuka
Höstblåsor
HTLV-I-infektioner
HTLV-II-infektioner
Hudsjukdomar, virala

I

Infektiös anemi hos häst
Infektiös bukhinneinflammation hos katter
Influensa

K

Kaposis varicelliforma-utslag
Kattleukemi
Kattpest
Keratit, dendritisk
Kokoppor
Könssjukdomar
Könssjukdomar, virala
Könsvårtor
Körtelfeber
Kyasanurskogssjuka

L

Lassafeber
Lentivirusinfektioner
Leukoencefalopati, progressiv multifokal
Leukoplaki, hårig
Lumpy skin disease
Lunginflammation, viral
Lymfocytär meningit

M

Malign katarr
Marburgsjuka
Mareks sjukdom
Mässling
Merkelcellskarcinom
Minkenterit, viral
Molluscum contagiosum
Mononegaviralesinfektioner
Morbillivirusinfektioner
Mul- och klövsjuka
Munsår
Myxomatos, infektiös

N

Nairobi-fårsjukdom
Newcastlesjuka
Nidoviralesinfektioner

O

Opportunistiska infektioner
Orthomyxoviridaeinfektioner

P

Papillomvirusinfektioner
Paramyxoviridaeinfektioner
Parapares, tropisk spastisk
Parvoviridaeinfektioner
Påssjuka
Pasteurellos, pneumonisk
Peste-des-petits-ruminants
Pestivirusinfektioner
Picornaviridaeinfektioner
Pneumonia, Progressive Interstitial, of Sheep
Pneumovirusinfektioner
Polio
Poliomyelit, bulbär
Polyomavirusinfektioner
Porcine Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome
Postpoliosyndrom
Poxviridaeinfektioner
PRRS
Pseudorabies
Pulmonell adenomatos hos får

R

Rabdoviridaeinfektioner
Rabies
Reoviridaeinfektioner
Respiratoriska syncytialvirusinfektioner
Respirovirusinfektioner
Retroviridaeinfektioner
Rift valley-feber
RNA-virusinfektioner
Röda hund
Roseolovirusinfektioner
Rotavirusinfektioner
Rubellapneumonit, medfödd
Rubivirusinfektioner
Rubulavirusinfektioner
Ryggmärgsinflammation

S

Saids
Sandflugefeber
Sarkom, Kaposis
Severe Dengue
Slow virus-sjukdomar
Smittkoppor
Smittsam bovin rinotrakeit
Smittsam kalkonenterit
Stomatit, herpetisk
Subakut skleroserande panencefalit
Superinfektion
Svår akut luftvägsinfektion
Svinencefalomyelit, enzootisk
Svinfeber
Swine Vesicular Disease

T

Togaviridaeinfektioner
Torovirusinfektioner
Tredagarsfeber
Trötthetssyndrom, kroniskt
Tumörvirusinfektioner

V

Vaccinia
Valpsjuka
Vårtor
Vattkoppor
Vesikulär stomatit
Vesikulärt svinexantemvirus
Viremi
Virushepatit, djur
Virushepatit, human
Virussjukdomar i centrala nervsystemet
Visna

W

West Nile-feber

Z

Zoonoser
Zoster sine herpete

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer