Förvärvad immunbrist, orsakad av humant immunbristvirus (hiv), som infekterar och decimerar t-lymfocyter, varigenom kroppens immunförsvar slås ut och dess mottaglighet för opportunistiska infektioner och elakartade tumörsjukdomar ökar.


Lämna ett meddelande om 'AIDS'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer