inflammation i det centrala nervsystemets blodkärl i samband med AIDS. Hos barn kan tillståndet medföra uppkomst av intrakraniella aneurysm. Vaskulit i hjärnan kan under dessa förhållanden ofta hänga samman med aids-relaterade opportunistiska infektioner, inklusive varicella, CMV, svampinfektioner, tuberkulos och syfilis.


Lämna ett meddelande om 'AIDS-arterit, centrala nervsystemet'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer