Neurologiskt syndrom, karakteriserat av avvikelser i kognition, motorisk prestation och beteende. det är delvis eller helt orsakat av direkta effekter av hiv-viruset i hjärnan, hellre än av en opportun infektion. Patologiska fynd inkluderar en diffus blekhet i den vita substansen, multinukleär cell encefalit och vakuolär myelopati. Kliniska manifestationer kan inkludera apati, mental slöhet och tilltagande försvagning.


Lämna ett meddelande om 'AIDS-demens'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer