B-celltumörer som uppträder i samband med aids. Drabbade patienter har ofta ett framskridet sjukdomsstadium med elakartade subtyper, omfattande bl a burkitts lymfom, storcelligt immunoblastiskt lymfom, odelad småcellslymfom och diffus storcellslymfom. Tumörerna är ofta spridda till ovanliga, extranodala ställen, och ofta föreligger kromosomavvikelser. Polyklonal B-cellsproliferation vid aids är sannolikt ett komplext resultat av EBV-infektion, hiv-antigenstimulering och T-cellsberoende hiv-aktivering.


Bilder