Skada på abducensnerven (den 6. kranialnerven) genom yttre våld (skallskada, skada i ögonhålan). Sådan skada kan leda till försvagning eller förlamning av ögats sidomuskel (musculus rectus lateralis).


Bilder