Infekterad abort, där det sker en spridning av mikroorganismer och deras produkter till moderns cirkulationssystem.


Bilder