Infekterad abort, där det sker en spridning av mikroorganismer och deras produkter till moderns cirkulationssystem.


Wikipedia


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer