Tillstånd till följd av försämrad utvädring av kolsyra via lungorna.


Bilder