Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet acinetobacter.


Bilder