Ett adenokarcinom som producerar avsevärda mängder mucin.


Bilder