En elakartad tumör bestående av celler med differentiering mot talgepitel. det är en solitär tumör, fast, något upphöjd, genomskinlig och täckt med normal eller verrukös epidermis. Den kan vara gul el ler orange, och uppträder vanligen i ansiktet och på huvudet. Tumören kan växa snabbt eller långsamt, men metastaser är ovanliga. Kirurgisk behandling hjälper i de flesta fall.


Lämna ett meddelande om 'Adenokarcinom, sebaceus'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer