En elakartad tumör som uppstår samtidigt eller efterhand i mesodermal vävnad och körtelepitel i samma kroppsdel.


Lämna ett meddelande om 'Adenosarkom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer