Förlust av förmågan att uttrycka sig i tal eller skrift pga skada i pannlobens associativa centrum (talcentrum; Brocas area). Defekten kan variera från total stumhet till långsamt, sävligt och grammat iskt simpelt tal. Den drabbade använder enkla, fåordiga fraser av nyckelord.


Lämna ett meddelande om 'Afasi, Broca'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer