En form av talrubbning som inträder och förvärras gradvis, utan försämring av andra kognitiva funktioner. Tillståndet betraktas av vissa som ett syndrom, sammanhängande med olika degenerativa processe r i hjärnbarken, medan andra betraktar denna typ av afasi som en självständig neuropatologisk process, skild från de vanligaste degenerativa demenssjukdomarna.


Lämna ett meddelande om 'Afasi, primär progressiv'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer