En insektburen reovirusinfektion hos hästar, mulåsnor och åsnor i afrika och mellanöstern. Den kännetecknas av lungödem, hjärtpåverkan och ödem i huvud och nacke.


Bilder