Tumör som består av skivepitel- eller överhudsceller.


Bilder