Ett tillstånd hos framförallt barn, oftast som resultat av upprepad exponering för kvicksilverföreningar, som kan leda till encefalopati och neuropati. Symtomen inkluderar smärta, missfärgning och svu llnad i händer och fötter, svaghet och krypningar i armar och ben, retlighet och hyperestesi, samt förändringar av medvetandegraden.


Bilder