En infektionssjukdom med varbildande och granulomatösa sår i luftvägarna, matstrupen, huden, njurarna, lederna och andra vävnader. actinobacillus lignieresii infekterar nötkreatur och får, medan A. eq uuli infekterar hästar och svin.


Bilder