Förlust av förmågan att läsa, trots normal synförmåga. Vid alexi utan agrafi är skrivförmågan bibehållen. Tillståndet kan bero på skadad förbindelse mellan syncentrum i den icke-dominanta hjärnhalvan och språkcentrum i den dominanta.


Lämna ett meddelande om 'Alexi'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer