Hjärtmuskelsjukdom orsakad av: 1) alkohols toxiska verkan på hjärtmuskulaturen; 2) tiaminbrist till följd av undernäring hos alkoholmissbrukare; 3) giftverkan av kobolttillsatser i öl hos storkonsumen ter av öldrycker. Vanliga symtom är dyspné och hjärtklappning med kardiomegali och kronisk hjärtinsuffiens.


Bilder

Wikipedia

Lämna ett meddelande om 'Alkoholkardiomyopati'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer