Resorption av benvävnad i käkbenens stödstrukturer som följd av parodontit.


Bilder