En makrolid (ett antibiotikum) mot svamp som erhålls ur streptomyces nodosus.


Bilder