En rubbning hos nyfödda, där ring- eller bandformade sammandragningar, som ger fördjupningar i mjuka vävnader, ses runt fingrar, tår, lemmar och ibland hals, bröstkorg eller buk. De kan ha samband med spontan amputation i livmodern.


Bilder