Utebliven differentiering och funktion hos cellerna i en vävnad, framförallt i tumörceller.


Bilder