Anemi karakteriserad av omogen myeloid och kärnförsedda erytroblaster i det perifera blodet, till följd av infiltration av onormal vävnad i benmärgen.


Bilder