En megaloblastanemi som förekommer hos barn, men som är vanligare senare i livet, och som kännetecknas av histaminfast aklorhydri. Laboratorie- och klinisk diagnos baseras på vitamin b12-malabsorption pga av magslemhinnans förmåga att producera intrinsic factor.


Lämna ett meddelande om 'Anemi, perniciös'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer