Anemi med erytroblaster med överskott av järn i benmärgen.


Bilder