Godartade tumörer bestående av kärlrik, fibrös vävnad.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer