En subkutan typ av leiomyom med ursprung i glatt muskulatur och som vanligen förekommer som solitära, nodformade, ibland smärtande, tumörer på benen hos medelålders kvinnor.


Bilder