Medfödd avsaknad av det ena eller båda ögonen.


Bilder