Medfödd missbildning med onormal förbindelse mellan aorta ascendens och lungartären strax ovanför semilunarklaffarna (fickklaffarna).


Lämna ett meddelande om 'Aortapulmonal septumdefekt'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer